Skadedjur och trasig inredning på restaurang

Växjö Artikeln publicerades

En restaurang i Växjö kommun har får kritik för sin livsmedelshantering. Bland annat hittades skadedjur när miljö- och hälsoskyddskontoret gjorde ett oplanerat besök i restaurangen.

Det var i slutet på augusti som det gjordes en oplanerad inspektion i restaurangen och miljö- och hälsoskyddsinspektören skriver i sin rapport att stora delar av inredningen i köket och diskrummet var trasig.
Det noterades att det var hål i golvmattan på flera ställen och kring de hålen var det smutsigt och fukt hade bildats. Vid en list i köket upptäcktes dessutom något som såg ut som mögel och i ett rum upptäcktes skadedjur under en golvmatta.

Inspektören skriver vidare att det är allmänt smutsigt i restaurangen.

Eftersom restaurangen fick flera anmärkningar vid inspektionen kommer en extra kontroll att genomföras.