Skolavslutning – i kyrkan eller på skolgården?

Växjö Artikeln publicerades

Om några veckor är det en stor dag för tusentals barn som firar skolavslutning och får sitt efterlängtade sommarlov. Men trots att avslutningen ska vara icke-religiös firas avslutningen i många skolor i en kyrka.

De 350 eleverna på Pilbäckskolan firar sin avslutning i Mariakyrkan sedan flera år tillbaka. Under våren har rektor Anders Tjäder haft möten om skolavslutningen med personal och föräldraförening om att använda kyrkorummet för avslutningen. Åsikterna bland föräldrarna på skolan var både för och emot eftersom en del föräldrar inte vill att deras barn ska gå till kyrkan.
– Vi har elever som av religiösa skäl inte vill gå till kyrkan, men det har minskat nu, säger Anders Tjäder.
En ny utomhusscen har byggts på Pilbäckskolan och enligt rektorn kan det på sikt bli tal om att ha skolavslutning på skolgården.
– I slutändan är det jag som avgör var avslutningen ska hållas och ska vi ha den på skolan vill vi göra något som är riktigt, riktigt bra, säger Anders Tjäder som påpekar att det inte är något tvång att vara med på skolavslutningen i kyrkan.

Och att fira skolavslutningen utomhus på skolgården blir allt vanligare menar Mia Granqvist, verksamhetschef på skol- och barnomsorgsförvaltningen. Fördelen är att alla barn och föräldrar kan samlas utomhus.
– Alla ska känna sig bekväma på skolavslutningen, det ska vara något positivt, högtidligt och festligt. Rektorerna är ytterst ansvariga för att alla kan delta och de har högmedvetenhet om att det mångkulturella samhället, säger Mia Granqvist.
Hon påpekar att det är väldigt få elever som inte får eller vill delta på skolavslutning i en kyrka.

Är det inte en hårfin gränsdragning, kyrkan är ju alltid ett religiöst rum och psalmerna religiösa sånger?
– Kyrkorummet används till mycket annat än gudstjänster, konserter till exempel, säger Mia Granqvist.
– Jo visst, men vi sjunger inte Den blomstertid nu kommer ur ett religiöst perspektiv utan för att det är tradition på avslutningen, säger Anders Tjäder.

Skulle man kunna ha skolavslutning i en synagoga eller en moské?
– Ja, om det inte är några religiösa inslag. Det finns olika seder när man träder in i olika lokaler. I Svenska kyrkan behöver man inte vara klädd på ett speciellt sätt och i en synagoga eller en moské är det i så fall viktigt att man får vara den man är. Det får inte finnas några restriktioner, säger Mia Granqvist.