Skolorna redo att börja vaccinera

Denna vecka finns vaccin mot svininfluensa tillgängliga för skolorna. I genomsnitt har två av tre elever anmält att de tänker vaccinera sig inom skolhälsovården.

Växjö

Vaccineringen på skolorna lär komma i gång på allvar först nästa vecka. Landstinget får 10 000 doser denna vecka som kan tas i bruk så fort som möjligt.
Benägenheten att vaccinera sig har ökat, konstaterar skolhälsovårdsöverläkare Anders Willstedt. Men det skiljer ganska mycket mellan olika skolor. På någon mindre skola har bara var fjärde elev tackat ja till vaccination. I andra skolor rör det sig om mellan 50 och 70 procent.
– Det kanske förekommer att föräldrar snackar ihop sig om att inte vaccinera sina barn på någon liten skola. Dessutom har det på en annan skola suttit anslag där man varnar för vaccination, säger Anders Willstedt.
I samband med fler dödsfall hos barn ökar intresset för vaccination.
Att genomföra en massvaccination på skolorna är en stor apparat. De yngsta barnen måste ha en förälder med sig vid vaccinationstillfället. De som avstår vaccination i skolorna har möjligheten att ångra sig och kan uppsöka någon av landstingets vaccinationsmottagningar vid senare tillfälle.
Friskolan Skrattmåsen i Växjö ingår inte i kommunens vaccinationsplan utan måste själva ordna med vaccineringen.
– Vi har löst det med skolsköterskan och 26 november blir det allmän vaccination hos oss, säger läraren Marie Widlund.
Knappt hälften av de 90 barnen på Skrattmåsen har sagt ja till vaccination. Barn som tillhör en riskgrupp har redan fått sin vaccination.
På Fagrabäckskolan i Växjö med 450 elever har runt 350 sagt ja till vaccination.