Spanare för säkrare vägar

Växjö Artikeln publicerades
”Så här får det inte se ut”, säger Jan Karlsson, till höger, och tar upp en näve lösgrus från vägbanan. ”Dessutom är det inte skyltat”, noterar Tomas Lindedal.
Foto:Stefan Nilsson
”Så här får det inte se ut”, säger Jan Karlsson, till höger, och tar upp en näve lösgrus från vägbanan. ”Dessutom är det inte skyltat”, noterar Tomas Lindedal.

Vägunderhållet är en fråga som berör väldigt många. Jan Karlsson är mc-spanare för SMC (Sveriges Motorcyklister) och vägrapportör för Trafikverket.

Vägarna ska vara säkra för alla typer av fordon. Även tvåhjuliga, vilket tyvärr glöms bort ibland.

– Det står uttryckligen i Trafikverkets egen skrift om basunderhåll för väg att permanenta lagningar ska vara likvärdiga med den befintliga beläggningen och att vägytan ska vara fri från löst material senast två dygn efter åtgärd, säger Jan Karlsson.

Vi möter Jan Karlsson och hans mc-åkande vän Tomas Lindedal i korsningen mellan väg 693 och 698. De är på väg ner mot Blekinge-gränsen för att kolla in läget på ett antal vägar.

– Detta är ett mycket bra uppdrag för mig som pensionär med ett brinnande intresse för mc-åkandet, säger Jan Karlsson. Jag får åka mc och kan dessutom hjälpa till att höja säkerheten på våra vägar. Kan mitt spanande rädda en enda mc-åkare från att råka ut för en onödig olycka och bli rullstolsburen eller i värsta fall förlora livet, är jag mycket nöjd.

Jan berättar om fällor där just vägunderhållet har betydelse. Det kan vara varm blödande asfalt, det kan vara lösgrus efter en väglagning eller lösgrus som dragits upp på vägen från stödkanter som lagts i löst material. Stödkanten är den kanten utanför den ordinarie asfalterade vägbanan som stöttar beläggningen så att den inte bryts när tunga fordon kommer nära kanten.

– Förra året var det en mc-förare som förlorade livet på en vägsträcka där asfalten blödde och som inte skyltats med varning, fortsätter Jan Karlsson. Det var halare än på en halkbana.

Det finns regler för hur det ska vara skyltat och regler för hur vägbanan ska se ut, men Jan Karlsson upplever att de inte efterlevs.

– Det här dokumentet finns, säger han och visar Trafikverkets standardbeskrivning för basunderhåll av väg. Men ingen bryr sig.

Det handlar om ett 44-sidigt dokument med tydliga regler. Frågan är om det är brist på pengar som är orsaken.

– Jag tror nog att det finns pengar, säger Jan Karlsson och Tomas Lindedal nickar instämmande. Det handlar mer om uppföljning. Trafikverket gör inte en seriös uppföljning och det lämnar fältet fritt för entreprenören att tumma lite på säkerheten.

Jan Karlsson har kontakt med Trafikverket både lokalt och på riksplanet. Som vägrapportör vänder han sig till Trafikverket centralt och som mc-spanare larmar han till lokala driftsledare. I det senare fallet handlar det oftast om dålig skyltning eller dåligt uppstädat efter reparationer.

– När jag rapporterar till Trafikverket kan det röra sig om sprickor i vägen, dålig sikt och andra säkerhetsproblem, förklarar han.

Det är det åttonde året som Jan Karlsson är mc-spanare:

– Det har faktiskt blivit bättre under de här åren men det är fortfarande så att en fjärdedel av alla skador på motorcyklar anmälda till försäkringsbolagen är vägrelaterade och bolagen sätter nu press på Trafikverket genom att begära ekonomisk ersättning i de fall vägarna inte håller trafiksäker standard.