Spännande upptäckt när Östrabo renoveras

Växjö Artikeln publicerades

Just nu pågår den största invändiga renoveringen på Östrabo sedan 30-talet.

Sju miljoner kronor går notan på.

– Huset är levande och får inte bli ett monument. Vi anpassar det med omsorg om dess själ och historia, säger arkivarie Anna de Faire.

 

”Det känns spännande och roligt att jobba här. Det är annorlunda att måla i ett hus som är k-märkt. Det ligger mer hantverk bakom”, säger målaren Katja Andersson.
Foto: Lars-Göran Rydqvist
”Det känns spännande och roligt att jobba här. Det är annorlunda att måla i ett hus som är k-märkt. Det ligger mer hantverk bakom”, säger målaren Katja Andersson.

Den som kliver in genom den stora porten på Östrabo möts inte längre av den mintgröna kulören på väggarna, som valdes under biskop Yngve Brilioths tid på 30-talet, utan ljusgrå väggar. Träsnickerierna i huset är målade i en mörkare grå nyans. De två pelarna innanför entrén är marmorerade, mellan dem står bysten av biskop Esaias Tegnér stadigt. I taket hänger tre vackra lampor formade som stjärnor.

Den mintgröna färgen är ett minne blott på nedervåningen, den har ersatts med en ljust grå nyans. Pelarna som omgärdar bysten av Esaias Tegnér har marmorerats.
Foto: Lars-Goran Rydqvist
Den mintgröna färgen är ett minne blott på nedervåningen, den har ersatts med en ljust grå nyans. Pelarna som omgärdar bysten av Esaias Tegnér har marmorerats.
Två av de stjärnformade lamporna hittades på Östrabos vind.
Foto: Lars-Goran Rydqvist
Två av de stjärnformade lamporna hittades på Östrabos vind.

–  Vi hittade två av stjärnarmaturerna på vinden som vi har låtit renovera och elektrifiera. Den tredje är nytillverkad, säger Växjö stifts projektledare Mikael Andersson Ekholst.

– Vi har försökt återskapa Tegnértidens atmosfär, han levde under klassicismen med ljusa, lätta kulörer. Vi har en utförlig bouppteckning från när Tegnér dog och vet hur det såg ut då och vilka inventarier som fanns. Det finns mycket dokumentation, säger stiftets arkivarie Anna de Faire som även är utbildad föremålsantikvarie.

Klinkerplattorna på entrégolvet har ersatts med plattor i hyvlad Ölandskalksten i tre nyanser. Kapprummet utökades då med en mathiss och ett förråd togs bort, bottenvåningen färdigställdes i höstas. I det vackra, ljusa biblioteket doldes en skatt under ekparketten som togs bort på grund av rötskador i syll och delar av golvbjälklag berättar Mikael Andersson Ekholst.

Platsbyggda bokhyllor finns numer i biblioteket där 4 000 volymer ska rymmas. Vitrinskåpet till vänster står kvar i den gamla kakelugnsnischen. Dörren står öppen mot sessionssalen.
Foto: Lars-Goran Rydqvist
Platsbyggda bokhyllor finns numer i biblioteket där 4 000 volymer ska rymmas. Vitrinskåpet till vänster står kvar i den gamla kakelugnsnischen. Dörren står öppen mot sessionssalen.
Mikael Andersson Ekholst är projektledare på Växjö stift.
Foto: Lars-Goran Rydqvist
Mikael Andersson Ekholst är projektledare på Växjö stift.

– Biblioteket är det mest spännande rummet. Vi hade tänkt lägga in samma grangolv som i förmaket invid. Men under ekparketten hittade vi originalplank från slutet av 1700-talet! Det vet vi eftersom det ligger likadant golv i sessionssalen, säger han.

Upptäckten gjorde att planerna ändrades. 70 procent av 1700-talsplanken gick att behålla och täcker en stor del av bibliotekets golvyta.

– Det var fantastiskt roligt att hitta originalgolvet, det ger en annan känsla till rummet. Det är sådant som får en antikvarie att gå igång, säger Anna de Farie och tillägger att rummet under biskop Tegnérs tid kallades handkammare.

Det var ett mindre rum där man förvarade mat, ett slags skafferi.

– Under bibliotekets golv lade biskop Fredrik Modéus en hälsning till eftervärlden. Vi lade också ner en utskrift av mejlkonversationen kring hur vi resonerade med golvet, säger Mikael Andersson Ekholst.

Under de golv på bottenvåningen som fick rivas ut på grund av fuktskador, togs fyllning i form av sand och spån bort. Nu är golven isolerade med cellulosa och avfuktare är installerade. Under ekparketten i biblioteket kom plank från 1700-talet i dagern.
Foto: Lars-Goran Rydqvist
Under de golv på bottenvåningen som fick rivas ut på grund av fuktskador, togs fyllning i form av sand och spån bort. Nu är golven isolerade med cellulosa och avfuktare är installerade. Under ekparketten i biblioteket kom plank från 1700-talet i dagern.
Denna glaskrona från Orrefors köptes in på auktion och hänger numer i biblioteket på Östrabo.
Foto: Lars-Goran Rydqvist
Denna glaskrona från Orrefors köptes in på auktion och hänger numer i biblioteket på Östrabo.

De gamla bokhyllorna har ersatts med platsbyggda bokhyllor gjorda av möbel- och inredningssnickaren Christian Bedroth. Dessa ska minna om hur bokhyllor såg ut under Tegnérs tid. I biblioteket ska omkring 4 000 volymer placeras, många av dem äldre skrifter och dokument.

Mellan biblioteket och entrén har rumsbilden förändrats då tre mindre rum blivit ett förmak. Ett kassavalv med arkiv har flyttats och nu drar en tidigare dold kakelugnsnisch besökarens ögon till sig. I nischen, liksom på fler andra platser i den offentliga delen av biskopsgården, tronar en pampig glaspjäs som New Wave Group, ägare av Orrefors Kosta Boda, lånat ut utan kostnad berättar stiftets medieansvariga Charlotte Granrot Frenberg. Från Smålands konstarkiv och Smålands museum ska man få låna tavlor och konst med koppling till stiftet.

I förmaket hänger flera biskopsporträtt eftersom väggarna i sessionssalen är fulla.

– Tegnér hade förmaket som matsal, väggen som tagits bort uppfördes på 30-talet. Det här är ett levande hus. Varje tid sätter sin prägel och vi skapar ett lager av vår samtid, säger Anna de Faire.

Anna de Faire är stiftets arkivarie. ”Huset får inte bli ett monument, det är levande. Vi anpassar huset med omsorg om dess själ och historia.”
Foto: Lars-Goran Rydqvist
Anna de Faire är stiftets arkivarie. ”Huset får inte bli ett monument, det är levande. Vi anpassar huset med omsorg om dess själ och historia.”

– På vinden hittade vi takrosetter där det på baksidan stod skrivet ”biskopens förrum/matsal” med blyertspenna. Vi misstänker att det var det här rummet, säger Mikael Andersson Ekholst.

I den stora sessionssalen mot trädgården har man bland annat målat träsnickerier och radiatorer. Samtliga trägolv på bottenvåningen har rengjorts och såpskurats.

Trappan upp till övervåningen är nyslipad och mattan är borta. På övervåningen täcks golven av skyddspapp, den mintgröna färgen är kvar på sina håll. Men inte länge till. I trädgårdssalongen med stor balkong mot trädgården, stryker målarna Katja Andersson och Klara Andersson från Växjö Färg och tapet, linoljefärg på spegeldörrarna.

– Det känns spännande och roligt att jobba här, det ligger mer hantverk bakom. Vi använder linoljefärg, speciellt spackel och metoder. Det är annorlunda att måla i ett hus som är k-märkt, vi jobbar utifrån länsstyrelsens rekommendationer, säger Katja Andersson.

Klara Andersson, Växjö Färg och tapet, är en av målarna som just nu arbetar på Östrabo.
Foto: Lars-Goran Rydqvist
Klara Andersson, Växjö Färg och tapet, är en av målarna som just nu arbetar på Östrabo.

På väggarna i den stora matsalen, där biskopsparet enligt tradition håller nyårsbjudning för allmänheten, sitter just nu åtta olika tapetprover. Den röda tapeten ska bort och ersättas av en sandfärgad tapet. Även här målas bröstpanelen i en mörkgrå nyans.

– Trästolarna är bekväma så de målas om och sitsarna kläs om. Många olika tygprover har det blivit. Taket i rummet var skadat, det ska lagas och målas, säger Mikael Andersson Ekholst.

Det mindre mötesrummet, hallen och köket mot Risingevägen omfattas inte av renoveringen. Där blir det enbart nya ytskikt och slipade golv.

– Den största utmaningen har varit ventilationen. Det har varit det största ingreppet eftersom husets stomme är skyddad. Vi har fått gå genom vinden för att det skulle bli så osynligt som möjligt, säger Mikael Andersson Ekholst.

Det så kallade Tegnérrummet på övervåningen behåller sina vackra tapet i ljusblått och vitt. Här hade biskop Tegnér sitt bibliotek.

– Den hittades i betjäntens rum och så gjordes ett nytryck av tapeten som kallas just Östrabotapeten, säger Anna de Faire.

Vägg i vägg ligger flygelrummet där golvet ska slipas och träsnickerierna målas. Hantverkarna väntas vara klara till månadsskiftet juni/juli, sedan väntar arbete med möbler, gardiner och mattor. I höst blir det invigning och då hälsas allmänheten välkommen.

Måleriarbetet sker enligt direktiv från länsstyrelsen.
Foto: Lars-Goran Rydqvist
Måleriarbetet sker enligt direktiv från länsstyrelsen.
Charlotte Granrot Frenberg berättar att den interiöra omgörningen ska föra tankarna till Tegnérs tid. När allt är klart ska huset visas för allmänheten.
Foto: Lars-Goran Rydqvist
Charlotte Granrot Frenberg berättar att den interiöra omgörningen ska föra tankarna till Tegnérs tid. När allt är klart ska huset visas för allmänheten.
All el och alla ojordade kontakter i fastigheten byts ut.
Foto: Lars-Goran Rydqvist
All el och alla ojordade kontakter i fastigheten byts ut.

Energibesparing

Kostnad: Sju miljoner kronor

Det är arkitekt Mats Edström på Barup & Edström arkitektkontor i Malmö som står för omgestaltningen av Östrabo.

MG bygg i Lenhovda är huvudentreprenör.

Kostnaden för den första etappen, nedervåningen som stod klar 2017, blev fyra miljoner kronor. Den pågående etappen är kostnadsberäknad till tre miljoner.

Ett nytt styrsystem gör att värmen i den publika delen av Östrabo kan regleras beroende på veckodag och årstid vilket innebär en energibesparing.

Ett nytt brandsystem har installerats.

All el är nydragen och inbyggd i väggarna i största möjliga mån. Mängder med plastskenor för elkablar har tagits bort. Alla ojordade eluttag är borta.

Källa: Mikael Andersson Ekholst

Visa mer...