Storgatan byggs om

Växjö Artikeln publicerades

På måndag börjar Växjö kommun att bygga om delar av Storgatan mellan Liedbergsgatan och Samarkandsrondellen.

Foto: JANERIK HENRIKSSON / SCANPIX

Ombyggnationen ska öka framkomligheten för buss, cykel och bil. Bland annat ska det byggas som och målas bussfiler på sträckan mellan Vikingarondellen och Samarkandsrondellen. Dessutom ska det byggas om och tillföras körfält i korsningar med mycket trafik samt byggas cykelöverfarter.

– För att vi ska kunna uppnå kommunens högt ställda miljömål behöver vi göra den här typen av infrastrukturförändringar, säger Sofia Stynsberg (M), ordförande i tekniska nämnden, i ett pressmeddelande.

Ombyggnationerna beräknas pågå fram tills årsskiftet och medföra mycket begränsad framkomlighet i området. Per-Olof Löfberg, trafikplaneringschef i Växjö kommun, vädjar till trafikanter att ha tålamod och visa förståelse under arbetet.

– Det kommer bli stökigt under byggtiden. Utöver detta kommer även arbetet med snabbcykelvägen på Söderleden att fortsätta en bit in på hösten, vilket ytterligare kommer att bidra till en mycket besvärlig trafikmiljö i området, säger han i ett pressmeddelande.