Stort behov av nya lärare

Växjö Artikeln publicerades

Skolan och barnomsorgen i Växjö har ett stort behov av ny personal de kommande fem åren. Ska lärartätheten behållas måste nästan en ny lärare anställas i varje vecka.

Det är pensionsavgångar och en växande befolkning i kommunen som medför det stora behovet. Ny statistik från Skol- och barnomsorgsförvaltningen visar att det handlar om i storleksordningen 250 nya lärare som ska hittas åren 2014-2018.
En stor utmaning menar nämndsordförande Stefan Bergström (Fp).
– Pensionsavgångarna är ju väntade och demografin är något positivt. Där får vi också ökade statsbidrag men visst är det så att vi står inför ett stort rekryteringsbehov.
Men det är inte bara lärare som ska hittas, även fritidspedagoger och barnskötare kommer att ha en ljus arbetsmarknad i kommunen.
Totalt rör det sig om nästan 432 tjänster som ska besättas om personaltätheten ska upprätthållas enligt förvaltningen.