Svalt intresse för villatomter i Vikaholm

Växjö Artikeln publicerades

När kommunen erbjuder nya villatomter brukar det vara sug efter dem. Men bara sju har anmält intresse för de 26 nya tomterna i Teleborgs nya område Vikaholm.
Projektledaren Mikael Johansson tycker det är positivt att man kommit ikapp efterfrågan.

I våras släppte kommunen de första villatomterna i Vikaholm, 26 stycken, till tomtkön. När sista anmälningsdagen passerat den 15 juni hade bara sju nappat på erbjudandet och skickat in intresseanmälan.
– Lite? Visst, jämför man med tidigare försäljningar så är det ju så. Men marknaden ser helt annorlunda ut nu. Titta på husförsäljningen, den står helt stilla. Det är svårt att få lån, det är en orolig marknad, säger projektledaren Mikael Johansson på mark- och planeringsavdelningen.
– Men jag ser inte problemen utan möjligheterna. Nu har Växjö kommun äntligen tomter till omgående försäljning. Så länge jag varit här, fem år, har vi aldrig kunnat erbjuda tomter till alla som vill ha. Nu är vi äntligen i kapp.
Tomtkön i Växjö brukar ligga ganska stadigt på 300–400 personer, i dag står enligt kommunens hemsida 335 personer i kön. Och kommunen har hittills alltid kunnat sälja slut på de tomter man tagit fram.


Ändå är detbara sju som är intresserade av Vikaholm?
– Många står i kön och väntar på något annat. Jag tror att många väntar på tomterna i Hovshaga, men tyvärr är ju den detaljplanen överklagad.
Där, i Hovsdal, skogsområdet mellan Vingavägen och Älgvägen, ska 36 tomter erbjudas.
– Överklagandet kom näst sista dagen innan tiden gick ut. Vi får se hur länge det tar nu, även Länsstyrelsens beslut kan ju överklagas, säger Mikael Johansson med trött ton.


Hans erfarenhetär att det tar tid, att förseningen lär bli 1–2 år.
Däremot kommer kommunen att kunna erbjuda tomter i Hagavik/Dalbostrand senast nästa år. Detaljplanen har varit utställd – utan överklaganden – och vann laga kraft den 25 juni.
– Nu ska vi projektera ombyggnaden av gator och dra fram VA-ledningar.
Här kommer kommunen att erbjuda åtta tomter. Ett sjönära område som antagligen är populärare än Vikaholm.
När det gäller de sju tomterna i Vikaholm som är reserverade för byggföretag som vill bygga visningsexemplar av passivhus berättar Mikael Johansson att diskussioner förs med fem byggherrar men att inga kontrakt är skrivna ännu.