Svårt att hitta kompetent personal i länet

Kronoberg Artikeln publicerades

Företagen i Kronobergs län ökar sin produktion men har svårt att rekrytera kompetent personal. Det visar Svenskt Näringslivs senaste företagarpanel.

68 procent av företagen i länet uppger att försäljningen är högre än för ett halvår sedan. Samtidigt uppger 84 procent av företagen att det varit mycket eller ganska svårt att rekrytera kompetent personal.

– Kompetensbristen har under en längre tid varit stor men nu är det extra svårt att hitta nya medarbetare. I alla de företagsbesök vi gör kommer nästan alltid kompetensbristen upp som det största enskilda hindret för tillväxt, säger Eilon Fransson, regionchef Svenskt Näringsliv i ett pressmeddelande.