Tjänstemän kan utlokaliseras

Växjö Artikeln publicerades

Delar av Region Kronobergs administration bör utlokaliseras i länet. Det anser centerpartister i en skrivelse till regionstyrelsen.

Det är Sven Sunesson och Britt-Louise Berntsson (C) som tycker att inte bara Region Kronobergs sjukvård och tandvård utan även administration och tjänstemän likväl kan ha sina arbetsplatser i olika­ kommuner.
– Det kan vara en enhet som inte är beroende av att ha sin arbetsplats i Växjö. När vi nu ändå ska flytta då landsting och regionförbund slagits ihop, är detta ett gyllene tillfälle att ta upp frågan, säger Britt-Louise Berntsson.
Hon och Sunesson vill att regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att utreda förslaget. Britt-Louise Berntsson hoppas att en eventuell utredning ska kunna bli klar inom ett halvår.
Det finns exempelvis tomma lokaler på sjukhuset i Ljungby som skulle kunna utnyttjas enligt Berntsson.
– Vi vill inte skapa någon oro med det här, männi­skor ska inte behöva fundera på vem eller vilka som kan beröras.