Vattentornet som byggnadsminne

Växjö Artikeln publicerades

Bevara vattentornet på Solberget i Växjö som byggnadsminne, det vill Bengt Lindblad, mångårig Växjöbo och till vardags rådman i länsrätten.

– Skulle vattentornet komma upp som ett ärende i länsrätten så får jag låta bli att vara med, men det här har jag engagerat mig i enbart som privatperson, säger Bengt Lindblad som lämnat in sitt förslag till länsstyrelsen.
Han kallar tornet för en byggnad som ger Växjö en profil. Ett siktmärke som funnits med sedan 1953, under hela hans egen och många generationers uppväxt. Det är en av förklaringarna till den starka opinion som bildats kring Solberget.
– Jag ser det också som en reaktion på rivningsraseriet som gick genom Växjö på 1960-talet. Vattentornet är på sätt och vis typiskt för den tidens arkitektur, den andra hälften av 1900-talet.
Att tornet är slitet ser han inte som skäl för ett rivningsbeslut och han tror att tornet kan fortsätta att engagera på samma sätt som andra omstridda byggnader runt om i Växjö. Rivningen av det gamla badhuset väckte starka känslor trots att det i nutiden inte beskrevs som särskilt vackert, på samma sätt som Vattentornet.
– Jag är rädd för att processen gått för långt, men jag kan i alla fall väcka frågan om en byggnadsminnes- eller en kulturminnesförklaring.