Växjö Fria Gymnasium krävs på miljonbelopp

Växjö Artikeln publicerades

Skenavtal och olaglig värdeöverföring.
Hävdar konkursförvaltaren.
Nu krävs friskoledirektörer på miljonbelopp efter att ha köpt upp en konkurrent.

– Vi tänker inte betala. Vi står för det avtal som vi har tecknat, säger Växjö Fria Gymnasiums vd, Claes Bromander
Han driver Växjö Fria Gymnasium, med cirka 450 elever, tillsammans med Tomas Denward.
Runt halvårsskiftet 2010 köpte de loss verksamheten i Växjö Design & Konstskola för 600 000 kronor.
Men de kom också överens med säljaren, Magnus Birgersson, om att betala ut ytterligare 1,5 miljoner kronor till ett annat av hans bolag, i dag BarnLock Consulting AB.
Som motprestation skulle Magnus Birgersson utföra vissa konsulttjänster åt Växjö Fria Gymnasium de kommande åren, enligt ett sidoavtal.
Men upplägget av friskoleaffären ifrågasätts nu av advokaten Henrik Snellman, som utrett Växjö Design & Konstskolas konkurs.
Växjö Design & Konstskola var konkursmässigt redan när affären genomfördes och försattes i februari 2011 i konkurs med en brist i boet på närmare 700 000 kronor, något som drabbat leverantörer och lokaluthyrare.
Henrik Snellman anser att 600 000 kronor är ett underpris och att det totala beloppet, 2,1 miljon kronor, är den verkliga köpeskillingen.
Det vill säga, det är det beloppet som skulle ha satts in på Växjö Design & Konstskolans konto.
– Då hade de pengarna funnits i den skolan och då hade bolaget inte behövt gå i konkurs, säger han.
Enligt honom handlar det om en olaglig värdeöverföring till Växjö Fria gymnasium, baserad på ett skenavtal som friskoledirektörerna tecknat med varandra.
Henrik Snellman har nu som konkursförvaltare och företrädare för Växjö Design & Konstskolas konkursbo stämt Växjö Fria Gymnasium på 1,5 miljoner vid Växjö tingsrätt.
Konkursförvaltarens bedömning bygger på vad säljaren, Magnus Birgersson, själv valt att berätta om affären under konkursutredningen.
Det var aldrig tänkt att han skulle utföra några tjänster åt Växjö Fria Gymnasium, det som sidoavtalet säger.
Enligt Magnus Birgerssons eget skriftliga vittnesmål skrevs avtalet av skattemässiga skäl och för att undvika att pengarna skulle slukas i ett konkursmässigt bolag.
"Anledningen till att skenavtalet upprättades var enligt VFG:s juridiska ombud att få en bra skatteteknisk lösning för båda parter samt att härigenom ge säljaren den ekonomiska gottgörelse som hade dåliga odds att utvecklas i inkråmsavtalet", uttrycker han det själv i vittnesmålet.
Växjö Fria Gymnasiums företrädare avfärdar konkursförvaltarens ekonomiska krav och Magnus Birgerssons beskrivning.
– Det stämmer inte alls med vår bild. Han har inte gjort vad han skulle ha gjort. Så enkelt är det. Vi kan inte se att det här är riktigt, säger Claes Bromander.
Friskolan har hittills betalat ut 500 000 kronor av det överenskomna beloppet på 1,5 miljoner kronor till Magnus Birgersson.
– Nu har det avtalet sagts upp. Han har inte fullföljt sitt åtagande, säger Claes Bromander.