Växjö inför kommunal variant av utbildningsplikt

Växjö Artikeln publicerades

Växjö inför en kommunal utbildningsplikt.

Kravet gäller den som har försörjningsstöd.

Den som nekar blir av med sitt bidrag.

– Vi nöjer oss inte med grundskola utan vi säger att alla som inte har gymnasieexamen kommer anvisas till vuxenutbildningen för att läsa upp till en gymnasieexamen, säger Oliver Rosengren (M), kommunalråd och ordförande i nämnden för arbete och välfärd.

Oliver Rosengren (M), ordförande i nämnden för arbete och Välfärd i Växjö kommun.
Foto: Per Jodenius
Oliver Rosengren (M), ordförande i nämnden för arbete och Välfärd i Växjö kommun.

Bakgrunden till det kommunala initiativet är regeringens reform om utbildningsplikt för nyanlända som trädde i kraft vid årsskiftet.

”Genom en utbildningsplikt tydliggörs individens ansvar att skaffa sig de kunskaper som krävs för att komma i arbete, kunna tillgodogöra sig arbetsmarknadspolitiska insatser som leder till jobb eller utbilda sig vidare”, skriver regeringen.

Men reformen har fått en trög start på nationell nivå. Bara 90 av omkring 5 500 som omfattades av den hade kommit i utbildning fram till mitten av augusti.

– Det står väl klart att vi har varit lite optimistiska i hur snabbt man har kunnat implementera reformen, kommenterade arbetsmarknadsminister Ylva Johansson i ett Ekoinslag den 13 augusti.

Enligt Oliver Rosengren kan en lokal variant av reformen vara igång i Växjö relativt omgående.

– Vi har inga planer på att förlora valet. Därför ska det bra vara att köra på. Innan årsskiftet ska detta vara igång.

Det formella beslutet klubbas i nämnden på torsdag den 30 augusti, enligt hans planering.

– Poängen är att fler Växjöbor som i dag lever på bidrag ska komma ut i jobb. Och då vet vi genom forskning och erfarenhet att utbildning och framför allt gymnasieexamen är vattendelaren på arbetsmarknaden.

Utbildningsplikten gäller såväl nyanlända som andra bidragstagare med låg utbildning. Det kommer i huvudsak handla om gymnasiala yrkesutbildningar, enligt Oliver Rosengren.

Han uppskattar att det omfattar flera hundra personer i Växjö kommun och att det finns plats för dem inom vuxenutbildningen.

Plikt innebär här, som när det gäller andra aktiviteter för den som har försörjningsstöd, att ett nej innebär indraget bidrag.

– Det är ett villkor för att du ska få socialbidrag och vi har redan det kravet, men vi har det inte i termer av att det ska vara den här insatsen.

Martin Edberg (S), nämndens vice ordförande, har inga direkta invändningar i sak mot förslaget men anser att det hastats fram.

– Det finns ju inget intresse av att resonera sig fram till saker, säger han.