Växjö kommun stoppar hiphop-band

Växjö Artikeln publicerades

Hiphopbandet Labyrint från Uppsala skulle ha spelat på fritidsgården på Teleborgs centrum på skärtorsdagen. Men när Växjös närpolischef upplyste kommunen om att bandet uttrycker sig positivt om droger ställdes spelningen in.

Det var i samband med ett påskdisko på Teleborg centrums fritidsgård som Uppsalabandet Labyrint skulle spela. Bandet var bokat och klart sedan länge. Men så hörde närpolischef Ola Severinsson av sig till kommunen.
– Jag sa att bandet är tydligt drogliberala i sina texter, att de sjunger positivt om cannabisrökning. Jag kan inte se ett enda argument som talar för att de ska spela på en fritidsgård, säger han.
Särskilt olämpligt anser han att det är på just Teleborg centrum där polisen under de senaste veckorna påträffat flera ungdomar som visat sig vara drogpåverkade.
– Det har inte varit elever på skolan, men väl ungdomar och tidigare elever som har rört sig just runt fritidsgården där, säger Ola Severinsson.
Argumenten som närpolischefen framförde bet också på skol- och barnomsorgsförvaltningens chef, Thomas Berglund.
– Vi har ett bra samarbete med polisen och jag tog fasta på den information jag fick och tog därför beslutet att ställa in spelningen. Om det var rätt eller fel kan alltid diskuteras, säger Thomas Berglund.
Har du fått några reaktioner från elever eller andra?
– Jag diskuterade ju det här med de som arrangerar konserten och de berättade för mig att det finns många band som har den här typen av texter. Deras argument var att det är bättre att tillåta och lyssna, och sedan prata om texternas budskap efteråt istället.
– Men jag anser ändå att det passade illa just nu med tanke på de droger som polisen sett florera kring skolorna, säger Thomas Berglund.