Växjö Muslimer vill ha permanent böneutrop

Växjö Artikeln publicerades

Stiftelsen Växjö Muslimer har ansökt om att få fortsätta sina böneutrop.

Den här gången ansöker de i första hand om ett permanent tillstånd för utropen.

Foto: Lars-Goran Rydqvist

Förra året fick Stiftelsen Växjö Muslimer tillstånd att sända böneutrop en gång i veckan under ett års tid. Den 7 maj går tillståndet ut – och stiftelsen har nu ansökt om att få fortsätta utropen.

I sin nya ansökan vill de däremot ha ett permanent tillstånd, så de inte behöver ansöka varje år. Skulle de inte få ett permanent tillstånd vill de ha ett tillstånd för så lång tid som det är möjligt.

”Av den anledningen att slippa förnya och ansöka om på nytt varje år”, skriver de i sin ansökan. Precis som tidigare rör det sig om ett utrop på 3-4 minuter under fredagar.

Anmälan har inte behandlats klart av polisen ännu, skulle det inte komma något beslut innan den 7 maj så kommer böneutropet att tvingas ha ett avbrott till ett nytt beslut är på plats. Men polisen tror att ett beslut kommer hinna komma innan det.

– Jag tror absolut att vi kommer ta ett beslut innan det, säger Pia Ringius som är tillståndshandläggare vid Polisen vid region syd och handlägger ärendet.

Finns det möjlighet att få ett permanent tillstånd?

– Jag vet inte, jag har tagit upp det med min jurist. Men permanenta tillstånd är inget vi brukar att ge ut.

Växjö kommuns miljö- och hälsoskyddsnämnd har precis som förra året yttrat sig i frågan, och precis som förra året har de inga synpunkter förutom att utropen måste ligga under 110 db utomhus.

De skriver också att nämnden har haft tillsyn på verksamheten under 2018 och att nivåerna då höll sig under riktvärdena.