Växjöborna hårt skuldsatta hos fogden

Växjö Artikeln publicerades
Foto:Vilhelm Stokstad/TT

Växjöborna har skulder på nästan en halv miljard hos Kronofogden.

Det är kreditupplysningsföretaget Syna som sammanställt vuxna Växjöbors (priatpersoner) skulder hos Kronofogden. Skulderna uppgår till 450 miljoner. Den genomsnittlige Växjöbon har därmed 6 162 kronor i skuld.

Jämfört med Sveriges övriga kommuner har invånarna i Växjö klart lägre skuldsättning. Riksgenomsnittet är cirka 8 000 kronor.

– Vi har slagit ihop skatteskulder och privata skulder för fysiska personer som hamnat hos Kronofogden och jämfört med folkmängden i de olika länen och kommunerna, säger Kerstin Andersson, dataansvarig på Syna.

Den genomsnittlige invånaren i Kronobergs län har en skuld på 6 693 kronor, också det markant lägre än genomsnittet i landet. Drygt 5 500 länsbor har skulder hos fogden, vilket är lika med 3,5 procent av befolkningen,

– Bostadspriserna slår igenom i skulderna, säger Synas vd Karl Stjerna, liksom kontorspriserna för borgenärer. Storstadsmiljön har en mycket högre kostnadsbild över huvud taget och uppmanar till en skrytfaktor som inte återfinns i glesbygdslänen.

Skillnaderna i Kronoberg är stora. I Lessebo hittas den högsta skulden per invånare, 9 487 kronor, medan Alvesta ligger lägst i länet med 6 108 kronor.

– På mindre orter slår ofta en eller två personer med väldigt stora skulder igenom mycket i statistiken, säger Karl Stjerna. Men sammantaget är det inte särskilt många som har skulder hos kronofogden, det handlar om drygt fyra procent av befolkningen i hela landet.