Växjöhem går ihop med Hyresbostäder

Växjö Artikeln publicerades

Sammanslagningen av Växjöhem och Hyresbostäder kan spara 15 miljoner kronor enligt Lars Sjökvist i styrgruppen för fusioneringen.

I januari 2014 ska sammanslagningen vara klar. Men rekryteringen av en ny vd till det sammanslagna bostadsföretaget ska inledas omgående, vd:n ska vara utsedd till sommaren, säger Magnus Bengtsson, kommunens chefsjurist och tillträdande vice vd i VKAB.
Den posten lämnar Lars Sjökvist den 1 oktober, men han kommer att arbeta som projektsekreterare i styrgruppen.
Ett omfattande arbete väntar styrgruppen, som nyss haft sitt första möte. Övriga i gruppen är kommunchef Ove Dahl, vd i VKAB, styrgruppens ordförande, vidare projektledaren och externt inkallade konsulten Sophia Mattsson Linnala, Sabo, Carina Herbertsson, tillförordnad vd på Växjöhem och Hyresbostäders vd Kennet Faaberg.
- Vi ska bestämma vilken väg vi ska gå, alternativ är att de två bolagen bildar ett nytt eller att ett av bolagen slukar det andra. Vi ska utreda skattefrågor med de olika alternativen. Vi ska utreda hur den nya organisationen ska se ut och det är mycket formalia, säger Magnus Bengtsson.
Sammanslagningen innebär att de båda bolagens fastighetsbestånd ska ses över. Tillsammans har bolagen cirka 11 000 lägenheter, Växjöhems bestånd har större inslag av äldre lägenheter. En del fastigheter ska säljas för att det nya bostadsföretagets lägenheter ska få en samlad ålderstruktur, vilket gör underhållet mer effektivt.
Personalen kan behöva krympas i och med sammanslagningen eftersom effektiviseringsvinster uppstår, dels eftersom bolagen har parallella administrationer och dels eftersom fastighetsbeståndet krymps, allt enligt det PM som Lars Sjöqvist presenterat för VKAB:s styrelse
Information om sammanslagningen ska skickas ut till hyresgäster och personal inom tio dagar, säger Magnus Bengtsson.
” Vi ska bestämma vilken väg vi ska gå, alternativ är att de två bolagen bildar ett nytt eller att ett av bolagen slukar det andra. ”