Blandat för besöksnäringen

För Älmhults största turistmål gav 2015 blandat utslag. Sjöstugans Campings resultat skjuter i höjden medan Linnés Råshult tappar.
Älmhult • Publicerad 3 februari 2016