unlock

Ta del av våra användarvillkor

Med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) har vi uppdaterat våra användarvillkor så att det framgår vilka uppgifter vi samlar in från dig – och vad vi använder dem till. När du besöker våra webbplatser och appar samlar vi in uppgifter från dig för att förbättra din användarupplevelse. Det inkluderar även vilka annonser vi visar för dig.

  1. Avdelningararrow-down
  2. Orterarrow-down
  3. E-tidning
  4. Söksearch
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Kamprads miljongåva hänger lös om byggnaden rivs

De fem miljoner Ingvar Kamprad skänkte för att etablera en mötesplats för äldre i Hvita korset, kan gå om intet om byggnaden rivs.
Om kommunen får pengar till något annat projekt är oklart och familjen Kamprad vill inte uttala sig i frågan.
Ingvar Kamprads gåva till Älmhults kommun på fem miljoner kronor hänger lös om inte pengarna kan användas i Hvita korset.
Ingvar Kamprads gåva till Älmhults kommun på fem miljoner kronor hänger lös om inte pengarna kan användas i Hvita korset.
Foto: Hans Runesson

”Ingvar Kamprad överlämnar en gåva om 5 miljoner kronor till Älmhults kommun. Gåvan får endast användas för etablering och drift av en mötesplats i kommunens fastighet Hvita Korset enligt särskilda villkor”. Så står det i protokollet från fullmäktigesammanträdet i mars 2016.

Villkoren i gåvobrevet till kommunen från Ikeagrundaren är tydliga: Gåvan får endast användas för etablering och drift av mötesplats i kommunens fastighet Hvita korset.

Men som Smålandsposten nyligen rapporterat ligger Ingvar Kamprads födelseplats i riskzonen, trots att länsstyrelsen vill att kommunen ska bevara byggnaden och införa rivningsförbud i detaljplanen. 

”Om det inte skulle vara ekonomisk försvarbart att bevara Hvita Korset-byggnaden bevaras platsen i form av parken, terrasseringar och ny byggnad på samma plats som den gamla huvuddelen med torn låg”, skriver dock kommunledningsförvaltningen.

Hvita korset kan rivas och det innebär att Kamprads gåvopengar inte kan användas. Pengarna får enligt villkoren bara användas där.
Hvita korset kan rivas och det innebär att Kamprads gåvopengar inte kan användas. Pengarna får enligt villkoren bara användas där.
Foto: Karl-Magnus Lundvall

Så vad händer om kommunen river Hvita korset? Kommunalråden Eva Ballovarre (S) och Elizabeth Peltola (C) utesluter nämligen inte att så kan bli fallet.

Men Kamprads gåva på fem miljoner får bara användas till aktiviteter i byggnaden. Pengarna kan helt enkelt brinna inne om byggnaden inte får stå kvar.

Patrik Lindskoug är docent och lektor på Juridiska fakulteten på Lunds universitet. Han säger att gåvobrevet är tydligt men att det inte är helt klart hur det står sig rent juridiskt om villkoren behöver ändras.

– Det här är lite oklart. Ett gåvobrev är ett löfte och villkorat på Kamprads vilja. Hur långt man kan dra det här löftet beror på omständigheterna. Men man får konstatera att kommunen i utgångspunkten är bunden till gåvobrevets villkor. Det är egentligen bara när det på grund av särskilda omständigheter inte är möjligt att leva upp till villkoren som gåvolöftet måste tolkas. Det kan till exempel handla om att det gått lång tid sedan villkoren utformades och att samhällsutvecklingen medför att villkoren behöver anpassas till nuvarande situation, säger han.

– Man ska vara väldigt restriktiv. Det gåvobrevet som du visar fram är så strikt hållet och klargör att gåvan endast får användas för etablering och drift av en mötesplats i en viss bestämd fastighet. Mötesplatsen ska dessutom erhålla vissa aktiviteter och hela utformningen tyder på en stark vilja från Ingvar Kamprads sida om hur medlen ska disponeras. Till exempel ska mötesplatsen vara bemannad. Det är svårt att se att det skulle vara möjligt att nyttja de här medlen till något annat utan att dessa grundläggande villkor uppfylls.

Kan familjen Kamprad ändra de här premisserna?

– I princip inte. Om gåvobrevet blir ogiltigt så ska pengarna gå tillbaka till arvingarna. Sen är det upp till dem att avgöra hur pengarna ska användas.

– Då får man säga tack för gåvan, men vi kan inte uppfylla villkoren.

Kommunalrådet Elizabeth Peltola (C) hoppas att man kan hitta en lösning så att pengarna kan användas. Samtidigt vill inte familjen Kamprad uttala sig i frågan när Smålandsposten kontaktar dem.

– Det har hela tiden funnits diskussioner med Ingvars närmaste medarbetare och det har fortsatt även efter hans bortgång. Planer och förutsättningar kan förändras. Det ska bli i den här gåvans anda. Men vi gör ingenting utan att resonera med Ingvars närmaste medarbetare och familjen. Nu står det ju inte exakt var, men det står mötesplats och Hvita korset, säger Elizabeth Peltola (C).

Elizabeth Peltola är centerpartistisk kommunalråd i Älmhults kommun.
Elizabeth Peltola är centerpartistisk kommunalråd i Älmhults kommun.
Foto: Karl-Magnus Lundvall

Dock står det i gåvobrevet att pengarna skänks med villkoret att mötesplatsen ska byggas i Hvita korset.

Ni menar att ni kan ändra det här?

– Det är därför vi har den här dialogen och förutsättningarna kan förändras. Hvita korset kan behållas och vi kan göra något nytt. I så fall är det bättre att kolla på syftet och syftet är en mötesplats. Men det är inget som vi klurar på själva utan vi har den här kontakten med Ingvars närmaste, säger kommunalrådet.

Men betydde det inte något för Ingvar Kamprad att det var just Hvita korset?

– Det kan jag inte svara på utan så var diskussionen då. Men han har alltid varit en tillskyndare av att göra något för äldre.

Om man läser gåvobrevet står det tydligt?

– Det har hela tiden varit en kontinuerlig dialog både innan och efter gåvobrevet skrevs för att hitta det som är mest relevant. Vad jag förstår var inte Ingvar intresserad av att göra något som inte fyllde en funktion utan de måste vara i ett sammanhang.

Har ni politiker någon konkret plan?

– Det ingår i arbetet med Hvita korset-planen. Där har vi precis tagit detaljplanen. Nu initierar vi det här arbetet rörande hur vi ska göra med byggnaden. Familjen får bedöma om det är läge att använda de här pengarna på fastigheten. Men det är flera steg i den diskussionen.

Framtiden är oklar för de fem miljoner Kamprad vill skänka föra att återuppliva sin födelseplats. Om pengarna brinner inne eller inte återstår att se. Juristen Patrik Lindskog har sin uppfattning klar:

– Avgörande blir vilket alternativt användningsområde kommunen rent faktiskt föreslår. Först när det klargjorts är det möjligt att bedöma om det ligger inom gåvobrevets ramar. Men återigen, villkoren ska efterlevas i möjligaste mån och eftersom tiden som passerat sedan gåvobrevet avkunnades är tämligen kort, är utrymmet för alternativa dispositioner begränsat, säger han.

Enligt juristen Patrik Lindskoug finns eventuellt en annan möjlighet. Kommunen kan lämna tillbaka pengarna till familjen Kamprad som i sin tur utfärdar ett nytt gåvobrev där pengar skänks till ett annat projekt.

Läs mer