Malin Blom: Linné lyfts visst fram i kommunens marknadsföring

Bo Bergsjö framför i en debattartikel från den 31 augusti en rad felaktiga påståenden som handlar om Älmhults kommuns kommunikationsenhet. Utan att ge mig in i debatten i övrigt vill jag kommentera de delar som berör den verksamhet som jag ansvarar för.
Malin Blom • Publicerad 7 september 2016