MP: Vad gör ni för läsintresset bland unga?

Miljöpartiet ställer moderata ordföranden i kultur- och fritidsnämnden mot väggen.
Vad gör man egentligen för att öka läslusten hos unga, undrar Michael Öberg (MP).
Älmhult • Publicerad 14 oktober 2019