”Om folk visste skulle de inte dricka vattnet”

Vatten- och avloppsledningarna är i uselt skick. Älmhults tidigare VA-chef beskriver ledningsnätet som en tickande bomb.
Kenneth Pettersson
Publicerad 2 november 2016