Valde att stå utanför gemensam upphandling – nu ska den göras om igen

Älmhults kommun valde för några år sedan att stå utanför den länsgemensamma upphandlingen av skolskjuts och färdtjänst. Man ville ge de lokala aktörerna en chans att vara med i upphandlingen uppger kommunalrådet Elizabeth Peltola (C).
Nu blir det ytterligare ett försök och det är oklart vad det har kostat skattebetalarna.
Älmhult • Publicerad 4 februari 2021 • Uppdaterad 26 februari 2021
Foto: Lisa Dahlgren