En färgfull överklagan till Högsta domstolen

Både Växjö tingsrätt och Göta hovrätt dömde en 25-årig man, skriven i Alvesta kommun, till skadegörelse. Han nekade till anklagelserna och nu vill han att domen från Göta hovrätt prövas av Högsta domstolen.
Alvesta • Publicerad 5 augusti 2015