Kommunens invånare känner sig fortsatt trygga

Polisens årliga trygghetsundersökning visar att tryggheten bland kommuninvånarna i Alvesta är fortsatt hög.
Undersökningen visar dock att det fortfarande finns vissa problemområden. Bland annat har förtroendet för polisen minskat i hela kommunen och antalet skadegörelsebrott har ökat.
Alvesta kommun • Publicerad 11 december 2019
Foto: Oscar Ivarsson