Nämnd föreslås överta flera verksamheter

Planerna på att inrätta en kultur- och fritidsnämnd i Alvesta går framåt. Nu har ett förslag tagits fram där den nya nämndens ansvarsområden i kommunen definieras.
ALVESTA • Publicerad 13 september 2016