Spår av det förflutna i naturen

Vårt förflutna gömmer sig i skog och mark. I alla fall för det oerfarna ögat. Men med kunskap och vägledning kan en vandring i skog och hagar ge mer än naturupplevelsen.
Alvesta • Publicerad 19 juli 2010
Trolsk skog skyddas inte av fornminneslagen, men är en upplevelse i sig, som den här nära Torps ödegruva.
Trolsk skog skyddas inte av fornminneslagen, men är en upplevelse i sig, som den här nära Torps ödegruva.Foto: Margitta Lennartsson
Förhistoriskt odlingsröse, knappt skönjbart för ett otränat öga.
Förhistoriskt odlingsröse, knappt skönjbart för ett otränat öga.Foto: Margitta Lennartsson
Per Holmgren vid en öppning till Torps ödegruva.
Per Holmgren vid en öppning till Torps ödegruva.Foto: Margitta Lennartsson
Grottan i Brantåsa omnämns av fornforskaren Gunnar Olof Hyltén-Cavallius. Här bodde en fredlös på 1600-talet.
Grottan i Brantåsa omnämns av fornforskaren Gunnar Olof Hyltén-Cavallius. Här bodde en fredlös på 1600-talet.Foto: Margitta Lennartsson
Det nyupptäckta gravröset i Brantåsa. Ett skolexempel genom sitt läge enligt arkeolog Per Holmgren.
Det nyupptäckta gravröset i Brantåsa. Ett skolexempel genom sitt läge enligt arkeolog Per Holmgren.Foto: Margitta Lennartsson

Per Holmgren är arkeolog med uppdrag att säkra det förflutnas spår för framtiden. Just nu kvalitetssäkrar han spår, fornlämningar, som inventerats av långtidsarbetslösa i Skogsstyrelsens Skog och historiaprojekt.

I Mohedatrakten hittades 450 nya fornlämningar­. Tidigare var bara 156 fornlämningar kända.

– Nu har vi objekten på kartan. Skogsförare kan ha dem i sina GPS:ar. Syftet med projektet är att så mycket som möjligt av spåren ska finnas kvar och skyddas i skogsbruket.

– Skogsvårdslagen säger att man ska ta hänsyn till övriga kulturhistoriska lämningar i skogsbruket, då måste man ju veta var de finns, säger Per Holmgren.

Många fornlämningar väntar på att bli upptäckta. Bara drygt norra halvan av Moheda församling har gåtts igenom.

Ett av de påträffade fornfynden är Torps ödegruva. Gruvan, ett dagbrott, finns i en bergknalle i skogen utanför Torpsbruk.

Den var upphovet till att Gustafsbergs bolag bildades år 1859 och Torpsbruk utvecklades.

– Lokalbefolkning har säkert känt till platsen. Men den fanns inte i fornminnesregistret, säger Per Holmgren.

Nu kan de som vill besöka ödegruvan hitta dit med hjälp av fornminnes­registret.

Brantåsa backar är en skatt både för de som söker naturupplevelser och de som söker spår efter det förflutna.

Där finns många förhistoriska odlingsrösen.

– Förhistoriska rösen är runda, platta och nedsjunkna. Man har aldrig plöjt, aldrig kört med årder på förhistorisk odlingsmark, så man ser heller inga kanter, säger Per Holmgren.

Han ser skillnader mellan kolgropar och täkter, gravar och odlingsrösen. På åsryggen i Brantåsa finns ett gravröse.

– Ett skolexempel, den ligger högt uppe, sluttar åt söder. En grov uppskattning är att den som anlade odlingsrösena är begravd här. Det ger ett fantastiskt sammanhang åt hela platsen. Jag daterar graven till bronsåldern eller äldre järnåldern. Järnålderns gravfält var mer samlade, säger han.

Den förhistoriska odlarens grav fanns inte heller i fornminnesregistret tidigare.

Per Holmgren tycker att det är viktigt att bevara kulturarvet. Det låter sig inte göras utan inventering och registrering.

– Inventeringen är påbörjad här och där. Den borde avslutas, behovet hos skogsbruket är jättestort och det är viktigt att bevara kulturarvet, säger Per Holmgren.

Fornlämningar

Fornlämningar indelas i fasta fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar.

Fasta fornlämningar är gravrösen, runstenar med mera.

Övriga kulturhistoriska fornlämningar är rester efter torp och kvarnar, kolningsgropar med mera.

Fornlämningar skyddas av Fornminneslagen och får inte grävas ut, rubbas eller förändras utan tillstånd.

Bland de nyupptäckta fornfynden i Moheda är bland annat ett gravfält och fyra hällkistor. Vanligaste fynden var kolningsgropar, torpgrunder, kolbottnar och fossila åkrar.

Fornminnesregistret har adressen www.fmis.raa.se

Margitta Lennartsson
Så här jobbar Smålandsposten med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.