Annons

Äntligen ett framsteg för fritidsbank i Växjö

Vänsterpartiet har länge kämpat för fritidsbanker i Växjö. Vi välkomnar i högsta grad blågrönas omsvängning till det sunda förnuftets linje. Det skriver Håkan Frizen (V) och Samuel Schelin (V).
Debatt • Publicerad 3 april 2020
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Vänsterpartiet gläds åt att kommunen tagit ett första steg mot en fritidsbank.
Vänsterpartiet gläds åt att kommunen tagit ett första steg mot en fritidsbank.Foto: Thomas Johansson/TT

Ända sedan 2017 har vi från Vänsterpartiet återkommande och enträget drivit frågan om att det i Växjö borde tillskapas en eller flera så kallade fritidsbanker.

Lika enträget har den styrande blågröna majoriteten motarbetat våra förslag – såväl i kultur- och fritidsnämnden som i kommunfullmäktige.

Annons

Vi har hela tiden påtalat att fritidsbanker inte med nödvändighet behöver drivas av kommunen, men att ett utredningsinitiativ troligen behöver komma därifrån. Blågröna har under alla år haft som huvudsakligt motargument att fritidsbank inte är en kommunal angelägenhet.

Till vår stora (och glädjande) förvåning, ser det nu ut som blågröna äntligen insett de stora fördelar fritidsbanker utgör för medborgarna och den samhällsnytta de onekligen för med sig. Som svar på ett medborgarförslag om inrättande av en fritidsbank, vill blågröna nu ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för detta. Vi välkomnar i högsta grad denna blågröna omsvängning till det sunda förnuftets linje.

I en fritidsbank kan medborgare låna idrotts- och fritidsutrustning liknande som vi lånar böcker på biblioteken. Erfarenheter från andra kommuner har bland annat visat, att nyanlända nyttjar tjänsten ofta och gärna. Motions- och prova-på-aktiviteter har påtagligt ökat i de grupperna.

Familjer med snabbt växande ungdomar har också stor nytta av denna möjlighet, liksom barn/ungdomar som vill pröva på olika aktiviteter innan de bestämmer sig. Nyrekrytering till föreningslivet är en annan positiv effekt. Samhällsekonomiskt är fritidsbanker ett utmärkt exempel på återanvändning och det vi kallar cirkulär ekonomi.

Förhoppningsvis kommer nu någon förening eller ideell organisation från vårt civilsamhälle, att se detta som en utmärkt möjlighet att bredda och fördjupa sin verksamhet. Alla är vinnare.

Håkan Frizen (V), ledamot kultur- och fritidsnämnden

Samuel Schelin (V), ersättare kultur- och fritidsnämnden

Annons
Annons
Annons
Annons