1. Avdelningararrow-down
  2. Orterarrow-down
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down
Insändare

Betygras en konsekvens av uteblivna satsningar

Läste en artikel i fredagens Smålandsposten om betygsras för elever i årskurs 6. Det är så klart en tråkig läsning men inte så förvånande för oss som jobbar i skolan.
Betygras i sexan är en konsekvens av att politikerna inte satsar tillräckliga resursers på skola, anser signaturen ”Pedagog i verkligheten”.
Foto: Alexander Olivera/TT

Detta är en konsekvens av att politikerna inte satsar tillräckliga resursers på skola. Det finns en hel del rad åtgärder man skulle kunna göra, vilket jag tror att många av mina kollegor håller med om.

Till exempel:

  1. 1Inför tvålärarskap i alla klasser. Det skulle leda till att vi som lärare får möjlighet att fånga upp och jobba med de elever som riskerar att inte nå målen. Har man två lärare på alla lektioner kan en lärare jobba med de elever som behöver extra stöd av olika slag och den andra lärare kan jobba med övriga elever.
  2. 2Återinför förberedelseklasser för nyanlända elever. Det är helt omöjligt för de ny anlända eleverna att kunna tillgodogöra sig kunskaper i de olika ämnen utan att en bas i svenska språket. För elever som kommer i mellan- och högstadieåldern blir det utslagning direkt för många. De får inte en härlig chans. För läraren är det ett omöjligt uppdra att hinna med dessa elever, samt att också anpassa undervisningen för eleverna samtidigt som man ska hinna med att befästa alla betygskriterier för övriga elever.
  3. 3Satsa på elevstödjare där det behovet finns. Låt denna satsning vara långsiktig. Ofta sätts det in elevstödjare när det gått för långt och eleven ifråga har stött på misslyckande efter misslyckande. Då sätter man i en elevresurs. När det sedan börjar fungera för eleven, ja då tar man bort resursen, vilket ofta leder till att eleven är tillbaka på ruta ett. Så tidig och långsiktig satsning på elevresurser där det behövs.
  4. 4Inför små undervisningsgrupper där behov finns. Dessa behöver inte vara konstanta eller över hel skoldag, men för många elever med utåtagerande beteende blir detta en frizon där de inte utsätts för så många intryck och de behöver inte heller förhålla sig rent socialt till alla andra, som de behöver i en stor grupp. För vissa elever är det mer exkluderande att vara med i klassrummet än att sitta i en liten undervisningsgrupp. Låt eleverna var med på de lektioner de lyckas, istället för att utsätt dem för misslyckande gång på gång. Så småningom blir de fler lyckande än misslyckande.

Pedagog i verkligheten