Annons

Bidrag ska inte gå till bedragare

Fusk tär på finansieringen och legitimiteten för bidragssystemen. 20 miljarder kronor årligen betalas ut felaktigt i bidrag, enligt en statlig utredning som presenterades nyligen.
Debatt • Publicerad 13 februari 2020
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Det är 5,5 procent av alla bidrag. Det mest upprörande är att andelen är den samma som en annan statlig utredning visade redan för tio år sedan. Åtgärderna har uppenbarligen inte varit tillräckliga.

Samordningsnumren är ett aktuellt exempel. 400 000 personer som beviljats ett tillfälligt personnummer (samordningsnummer) har inte styrkt sin identitet. Det är nästan hälften av de 900 000 som har ett samordningsnummer i landet. Det gör att människor kan ha flera identiteter samtidigt och begära ut mer bidrag än de har rätt till.

Annons

Rapporterna är oräkneliga. Nyligen varnade Försäkringskassan att fusket med VAB-ersättning ökat med 50 procent på ett år och polisen om att bedrägeriutredningar för miljoner kronor som ligger på hög. Malmös revision varnade förra veckan för att kommunen helt saknar rutiner mot fusk och gör olika bedömningar i olika delar av staden.

Sveriges omfattande och strukturerade arbete mot skattefusk är viktigt, och har i statliga utredningar beskrivits som en användbar inspiration för att lyfta det eftersatta arbetet mot bidragsfusk. Det är dags att byta naivitet mot reformer. Sverige behöver:

• Återkalla alla samordningsnummer från nyanlända. Det är ett akut behov att stoppa dubbla identiteter. Moderaterna föreslog, när bristerna uppdagades, att alla samordningsnummer ska återkallas och att det ska krävas fysisk inställelse vid statlig myndighet för att få ett nytt.

• Inför kontroll- och underrättelseplikt för socialtjänsten. Det undantag från lagen om underrättelseskyldighet som i dag finns hindrar effektiv samverkan mot bidragsbrott. Utöver att kunna samarbeta fullt ut med polis och andra myndigheter, behöver det bli skäl för avslag på bidragsansökan att vägra ta emot hembesök.

• Skärp aktivitetskrav och sanktioner för bidragstagare. Den som inte på heltid deltar i aktiviteter bör inte få bidrag. Fusket minskar om bidrag är villkorat med motprestationer. Omfattande brister hos exempelvis Arbetsförmedlingen – där 4 av 5 som inte följt kraven i etableringen lämnats utan sanktion – hotar legitimiteten för bidragssystemet.

• Inrätta en nationell utbetalningsfunktion för alla bidrag. Alla statliga bidragsutbetalningar bör göras från en myndighet, med ett tydligt ansvar för kontroll och granskning. Det finns lyckade internationella exempel, bland annat Norge och Storbritannien, och har förslagits av statliga utredningar i Sverige. Ekobrottsmyndigheten bör ha särskilt ansvar för bidragsbrott.

I Växjö har arbetet mot bidragsfusk prioriterats under flera år. Så sent som i december beslutade vi om ytterligare skärpningar av kommunens riktlinjer. Det har sedan flera år varit krav att alla fall av fusk ska polisanmälas och skattepengarna ska krävas tillbaka, vid behov genom Kronofogden. Det finns flera pågående ärenden och återkrav. Vi har heltidskrav vid aktivering, så att det blir mindre attraktivt att fuska.

I vårt arbete är det centralt med en noggrann handläggning och kontroll för att undvika felaktigheter från första början. Vid misstanke finns en särskild bedrägeriutredare, så att bidragsfusk inte prioriteras ned vid hög arbetsbelastning.

Socialbidrag ska gå till behövande, inte till bedragare. Det är oroande att vänsteroppositionen i sin skuggbudget föreslagit av avskaffa det riktade arbetet mot felaktiga utbetalningar. En rad aktuella exempel visar att arbetet mot fusk behöver prioriteras upp, inte avskaffas. Vi tar samhällsproblemen på allvar.

Oliver Rosengren (M), kommunalråd och ordförande i Nämnden för arbete och välfärd

Annons

Irene Bladh (M), ledamot i Nämnden för arbete och välfärd

Pia Philipsson (M), ledamot i Nämnden för arbete och välfärd

Cenneth Quick (M), ledamot i Nämnden för arbete och välfärd

”Socialbidrag ska gå till behövande, inte till bedragare”, skriver debattskribenterna.
”Socialbidrag ska gå till behövande, inte till bedragare”, skriver debattskribenterna.Foto: Fredrik Sandberg/TT
Annons
Annons
Annons
Annons