Blågrön satsning på demensvård ger resultat

Debatt Artikeln publicerades
BPSD-metoden innebär bland annat en obligatorisk bemötandeplan för varje omsorgstagare. Arkivbild.
Foto: Johanna Norin/TT
BPSD-metoden innebär bland annat en obligatorisk bemötandeplan för varje omsorgstagare. Arkivbild.

Det finns en generell problematik när det gäller en för hög andel omsorgstagare i Sverige som har så kallade olämpliga läkemedel.

I Växjö kommun har vi sedan ett par år tillbaka arbetat efter BPSD-metoden (BPSD står för beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom) med våra demenspatienter. Metoden innebär bland annat en obligatorisk bemötandeplan för varje omsorgstagare. Något som bidrar till att mötet med omsorgstagaren med demenssjukdom blir så bra som möjligt.

Demenssjukvården är ett av de områden som Blågröna Växjö har prioriterat, samt riktat särskilda utbildningsinsatser mot för att öka kompetensen hos vår personal. Därför är det glädjande när vi nu kan se att andelen omsorgstagare med så kallade olämpliga läkemedel har minskat med hälften på bara två år! När Växjö nu gått från 58 procent till 31 procent, ligger vi dessutom betydligt bättre till i förhållande till övriga kommuner i Sverige. Det är en fantastisk utveckling som vi nu fortsätter arbetet med, för ännu bättre resultat.

Det finns emellertid ett omvänt problem när det gäller de omsorgstagare som lider av Alzheimers sjukdom. Runt om i Sverige är andelen omsorgstagare som saknar rätt symtomlindrande demensläkemedel alldeles för stor. Även här har Växjö kommuns medarbetare gjort ett fantastiskt arbete och vi kan se en ökning med drygt 20 procent av omsorgstagare som får symtomlindrande demensläkemedel mot Alzheimers sjukdom.

Detta är viktiga resultat som förbättrats, inte bara som bevis på en bra verksamhet, utan framför allt för våra omsorgstagare med demenssjukdomar som får en bättre livskvalitet.

Fram till i dag har vår utbildningssatsning på våra anställda nått ut till cirka 262 medarbetare. För oss är det viktigt att fortsätta arbetet med att fler får rätt läkemedel, så att vi kan fortsätta den positiva trenden.

Vi ser en förändring i att allt fler personer med demenssjukdom bor kvar längre hemma och då är beroende av hemtjänst, därför är det viktigt att även hemvårdsenheter ansluter sig och lär sig arbeta enligt metoden BPSD.

De två utbildningar som genomförts under våren har haft ett stort söktryck, då många vill gå. Vi kommer fortsätta att satsa på detta område och under hösten kommer därför ytterligare två kurser ges för att stärka våra medarbetares kompetens och främja omsorgstagares livskvalitet.

Blågröna arbetsutskottet i omsorgsnämnden

Ulf Hedin (M), Anna Zelvin (KD), Margareta Jonsson (C), Lars Rejdnell (L), Gunnel Jansson (MP)