Annons

Blågröna gör centraliseringen till målet i sig

I en debattartikel i Smålandsposten den 27 januari skriver Blågröna om dagliga verksamheter. Det låter fint: Vi ska öka antalet platser i daglig verksamhet enligt LSS och höja kvalitén. Så långt är jag och Vänsterpartiet med.
Replik • Publicerad 3 februari 2020
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Antalet människor med behov av plats kommer att öka. Men vad handlar er debattartikel om egentligen? ”Samla fler mindre enheter under ett tak”, skriver ni. Vad betyder det i praktiken?

Det finns 28 olika dagliga verksamheter i Växjö kommun (enligt Växjö kommuns webb). Stora flertalet har verksamheter för personer med olika grader av utvecklingsstörning. Det är välfungerande verksamheter som betyder väldigt mycket för de människor som berörs och deras anhöriga. Vid besök på ett antal har jag fått positiva wibbar. Här sker fantastiska saker! Som det ska vara.

Annons

Blågrönas förslag (enligt debattartikeln) innebär att några enheter med särskild inriktning kommer att finnas kvar. Papperian och Kupan har nämnts i diskussioner i omsorgsnämnden. Så citerar jag blågröna igen: ”Förslagsvis blir det ett par större enheter med olika samlade verksamheter med olika ingång och lokalmässiga avgränsningar.”

När jag går igenom utbudet av de dagliga verksamheterna som finns nu, så är tre samlade i samma byggnad på S Vallviksvägen. Funkar mycket bra enligt personal. Några är förlagda till företag och ska så förbli, hoppas jag. Bland annat i Lammhult och Gemla. En privatdriven enhet ligger i Ingelstad. En hel del enheter är i högsta grad knutna till sin plats i geografin, torp på Telestad, i Bramstorp, Annevik vid Helgasjön, Lövåsen i Växjö. Några har kaféuppdrag på arbets- eller konferenscenter. Till slut är jag nere på cirka fyra enheter i Växjö stad, som kanske – beroende på vilka deltagare som är berörda - skulle kunna samlokaliseras. Om en daglig verksamhet innehåller skogshantering, så är det ju väldigt bra om den ligger i skogen. Som exempel.

Tydligen ska det göras en utredning med direktivet centralisering för att åstadkomma fler platser och bättre kvalitet.

Jag tycker vi ska analysera vilka behov av daglig verksamhet som finns och kommer att finnas i hela kommunen. Det är bra att sprida arbetsplatser. Vi ska också analysera hur utbudet av verksamheter stämmer med vad deltagarna vill ha och behöver. Vad behöver vi mer av? Mindre? Gärna fler företagsförlagda verksamheter! Gärna fler föreningsknutna! Finns det enheter som gärna vill samlokaliseras – så fint. Synd bara att ni blågröna gör centraliseringen till målet i sig.

Carin Högstedt (V)

Carin Högstedt svarar Blågröna om daglig verksamhet.
Carin Högstedt svarar Blågröna om daglig verksamhet.Foto: Lars-Goran Rydqvist
Annons
Annons
Annons
Annons