Bra svar från kommunen – på halva frågan

Insändare Artikeln publicerades

Det var befriande att höra att Växjö kommun inte kommer att ta bort kött från solmatsedlarna, och jag tror inte heller de flesta är emot att köttmängden minskar. Men kött som av antiköttmaffian anses ”skadligt” är ju företrädesvis rött kött. Fågel, vilt och griskött bör inte ges några restriktioner.

Jag uppskattar också att kommunen verkligen köper svenskt kött i så hög grad. Detta bidrar ju till att det svenska jordbruket kan behållas och därmed till att vår miljö inte förstörs, vilket annars blir en följd av landsbygdens och jordbrukets avveckling.

Men så återkommer de svarande till sin vurm för ekologiska produkter. Självklart är det inte negativt att använda ekologiska produkter. Men varför och vad kostar det?

Ekologisk odling ger lägre skördar, därom rådet inget tvivel. Ekologiska produkter är dyrare, därom råder det heller inga tvivel. Frågan är om den merkostnad som ekologiska livsmedel medför är rimlig när konventionellt odlade svenska livsmedel är snudd på lika ”rena från gift och tillsatser” som de ekologiska. Lägger man till detta att ekologiska produkter inte sällan färdas långa sträckor till sjöss eller i luften så blir fördelarna än mindre om ens några. Frågan kvarstår – hur mycket mer kostar de ekologiska livsmedlen? Och förklara varför andra skäl än medicinska ska ge rätt till fördyrande specialkost.

Jan Erik Andersson, Växjö

Debatten om Växjö kommuns skolmat går vidare.
Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT
Debatten om Växjö kommuns skolmat går vidare.