Byggnation i Alvesta förstör vår miljö

Insändare Artikeln publicerades

Måndagen den 4 november 2019 påbörjades den mest ogenomtänkta husbyggnation som skådats under de senaste 40 åren i Alvesta kommun.

Just nu genomförs ett ogenomtänkt husbygge i Alvesta, tycker Sten Ob Nilsson.
Foto: ANDERS WIKLUND / TT
Just nu genomförs ett ogenomtänkt husbygge i Alvesta, tycker Sten Ob Nilsson.

Då påbörjades nämligen byggnation av ett flervånings bostadshus i kvarteret Björklövet i Alvesta tätort. Det nya huset ska uppföras endast några meter från befintligt bostadshus i kvarteren Björklövet och i närhet till bostadshus i kvarteret Eklövet.

Inte nog med att nybygget placerats endast några meter från befintligt bostadshus och på det enda grönområde som finns i området och som använts av de boende barnen i området för bollspel och lekar. Nu förstörs den boendemiljön för alla i området. I stället för en grön och lekvänlig yta får de boende blicka ut på ny utsikt med husfasader.

Det rimmar illa med kommunalrådet Per Ribackes inlägg på Facebook för några dagar sedan då han poängterade hur viktigt det var för honom att få vakna upp dagen efter ett sammanträde med kommunfullmäktige i sin lugna bostadsmiljö med vacker landskapsnatur inpå knutarna.

Annan miljö än de boende i Övre Björklövet får räkna med i fortsättningen. Hur blir det med björkarna och lönnarna inom området? Får de vara kvar? Får häcken utanför det befintliga bostadshuset vara kvar?

En direkt fråga till kommunalrådet Per Ribacke:

Hur tycker du att den påbörjade byggnationen rimmar med din och ditt partiets devis om alla människors lika värde?

Är det att respektera de boendes och barnens miljö att ta grönområdet i anspråk för ett flervåningshus bara några meter från redan befintligt hus.

Du har tydligen glömt att såväl barn som äldre personer fortfarande är människor och har behov av en bra boendemiljö!

Detta ogenomtänkta husbygge ska ske samtidigt som tre befintliga flerbostadshus bara några hundra meter därifrån ska rivas enligt beslut i kommunfullmäktige, ett beslut som togs enbart med ordförandens utslagsröst.

För cirka ett år sedan lyckades Per Ribacke övertala mig att återigen bli medlem i det socialdemokratiska partiet och betala medlemsavgift. I dag har jag dock begärt att jag stryks i medlemsregistret. Detta för vad du ställt dig i spetsen för med att medverka till beslut som helt förstör vår boendemiljö!

Sten Ob Nilsson, hyresgäst i Övre Björklövet