Annons

Coronatider kräver nya initiativ – här är tre förslag

Vi befinner oss nu i en situation som få av oss har någon erfarenhet av. Politiken ställs inför frågor och krav på beslut som man aldrig tidigare varit med om; i världen, i Sverige och i Växjö. Beslut som exempelvis fattades i en annan tid måste vi vara beredda att ändra. Nya idéer, nytänkande och snabba insatser krävs.
Debatt • Publicerad 11 april 2020
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Våra ”gröna näringar”, tillika många småföretagare, står inför stora utmaningar när det under våren-sommar börjar bli dags att skörda. Behovet av arbetskraft är och kommer att vara akut”, skriver representanter för Centerpartiet.
”Våra ”gröna näringar”, tillika många småföretagare, står inför stora utmaningar när det under våren-sommar börjar bli dags att skörda. Behovet av arbetskraft är och kommer att vara akut”, skriver representanter för Centerpartiet.Foto: Fredrik Sandberg/TT

De flesta branscher drabbas hårt på grund av Covid-19. En bransch drabbas hårdare än andra just nu: besöksnäringen. Detta är en bransch som växer mycket snabbt och som över tid skapat flest nya jobb. Våra hotell, restauranger, turistanläggningar etc befinner sig nu i ett mycket utsatt läge.

Växjö kommun valde i samband med budgetarbetet inför 2020 att ifrågasätta sin insats i Växjö & Co AB, vilket skapat onödig turbulens i näringen.

Annons

• Vi föreslår att kommunen inleder en dialog med Växjö & Co om hur samarbetet i stället kan utvecklas och därmed långsiktigt kan stärka besöksnäringen.

Våra ”gröna näringar”, tillika många småföretagare, står inför stora utmaningar när det under våren-sommar börjar bli dags att skörda. Behovet av arbetskraft är och kommer att vara akut då denna arbetskraft vanligtvis kommer ”utifrån”. Just nu beräknar man att det nationellt saknas runt 8 000 medarbetare för att skörda nödvändiga livsmedel. Även skogsnäringen har svårt att hitta arbetskraft. Här måste vi våga ”gå utanför boxen” och hitta nya lösningar.

• Vi föreslår att vi omgående inleder diskussioner med ”de gröna” företagen, aktörer på marknaden och kommunens Arbetsgivarcenter, allt för att hitta lösningar på den akuta situationen.

Sjukvården och äldreomsorgen utsätts nu för utmaningar man inte varit i närheten av tidigare. Personalbehovet är akut och samtidigt ökar antalet varsel på grund av den kris vi nu befinner oss i. Med andra ord, arbetskraften finns om vi löser matchningsproblematiken.

• Vi föreslår att Växjö kommun, i dialog med bland annat privata aktörer, skyndsamt tillskapar snabbutbildningar inom vård och omsorg för att möta dessa behov. Liknande utbildningar har redan startats upp på andra håll i landet och finansiering sker genom regeringens krispaket till kommunerna.

Krisen är uppfinningarnas moder. Låt den kris vi nu befinner oss i blir början till ett samhälle som jobbar tillsammans, tillvaratar idéer och ifrågasätter om gamla regler är nödvändiga.

Centerpartiet för företagarfrågor

Claes Bromander, Yvonne Ekaremål, Gudrun Holmberg, Tomas Johansson, Thomas Karlsson, Berne Persson

Annons
Annons
Annons
Annons