Daglig verksamhet för framtidens omsorgstagare

Debatt Artikeln publicerades

Prognoserna visar på att allt fler omsorgstagare kommer att behöva daglig verksamhet inom några år i Växjö kommun.

Därför ser Blågröna i omsorgsnämnden ett behov av att förändra hur dagligverksamhet enligt LSS organiseras. Detta för att bättre kunna möta omsorgstagarnas olika behov. Det vi vill göra är att utöka antalet platser för omsorgstagare och öka kvaliteten i den dagliga verksamheten.

Därför föreslår vi att ge förvaltningen att utreda möjligheterna att utöka utbudet av dagliga verksamheter och samla flera mindre enheter under ett tak.

Det skulle innebära att omsorgstagarna befinner sig i samma byggnad, men i olika lokaler anpassade för olika sorters verksamheter. I och med det får omsorgstagarna större valmöjligheter och kan ha flera arbetsuppgifter och delta i olika aktiviteter utan att behöva resa mellan olika adresser. Detta ger förutsättningar för att minimera de ofrivilliga hemmadagarna som kan uppstå för omsorgstagare som idag har sin dagliga verksamhet utlokaliserad på flera olika ställen.

På grund av att verksamheten är utspridd ges många omsorgstagare idag inte möjlighet till daglig verksamhet varje dag utan tvingats till hemmadagar.

Föreslagen förändring skulle innebära en lugnare och mindre stressig vardag för de omsorgstagare som idag måste göra flera resor för att ta sig mellan olika verksamheter.

Nuvarande organisation består av flertalet små enheter. Förslaget till förändring innebär att det totala antalet adresser för daglig verksamhet minskar, några enheter med särskild inriktning kommer att finnas kvar. Förslagsvis blir det ett par större enheter med olika samlade verksamheter anpassade med egen ingång och lokalmässiga avgränsningar.

Vi vill också utöka samarbetet med externa aktörer, till exempel företag och föreningar. De integrerade platser vi har idag är mycket uppskattade av både företagare och omsorgstagare. Den modellen vill vi bygga vidare på.

Föreslagna förändringar är planerade att ske successivt för att skapa en trygg övergång och undvika oro bland berörda omsorgstagare och personal.

Det nya förslaget innebär även att vi minskar sårbarheten i verksamheten vid våra medarbetares frånvaro vid ledighet eller sjukdom. Det skapar även bättre förutsättningar för att specialisera sig inom ”sin” dagliga verksamhet, bättre möjligheter till samarbete och samverkan och en mer attraktiv arbetsplats.

För blågröna Växjö

Ulf Hedin (M), Anna Zelvin (KD), Margareta Jonsson (C), Lars Rejdnell (L), Gunnel Jansson (MP)

Prognoserna visar på att allt fler omsorgstagare kommer att behöva daglig verksamhet inom några år i Växjö kommun, skriver Blågröna Växjö.
Foto: Arkivbild
Prognoserna visar på att allt fler omsorgstagare kommer att behöva daglig verksamhet inom några år i Växjö kommun, skriver Blågröna Växjö.