1. Avdelningararrow-down
  2. Orterarrow-down
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down

Dammar i vatten är som proppar i ådror

I en debattartikel den 20 augusti skrev representanter från Alsteråns Kraftverksförening, Svensk Vattenkraftförening och LRF Sydost att myndigheter driver en kamp för att riva ut så många dammar och kraftverk som möjligt. Nu skriver Älvräddarnas Samorganisation en replik kring ämnet.

Restaurering av strömmande vatten handlar om att återställa ekossystemfunktioner. Dammar i strömmande vatten är analogt med proppar i ådror; på samma sätt som en blodpropp förstör organismen den finns i, förstör dammar ekosystemet där den finns. Kring detta finns inga vetenskapliga tveksamheter.

Ett gemensamt intresse runt strömmande vatten borde vara att ekosystemet fungerar så att det kan leverera gratis ekosystemtjänster, exempelvis flodpärlmusslor som filtrerar och renar vatten.

De små dammar vi pratar om har inte någon förmåga att hålla vattnet i landskapet. De fungerar analogt med ett dricksglas som hålls under en vattenkran. När glaset är fullt rinner det in lika mycket vatten som det rinner ut. Flödet i glaset är helt kopplat till hur mycket vatten det kommer ur kranen, och glaset motsvarar i verkligheten dammen och inte kranen.

ERBJUDANDE!

Allt innehåll på smp.se, appen MinSMP, e-tidning, sajterna minhockey.se, minboll.se och vxoweek.se. 3 månader för endast 3 kr! (ord pris 567 kr)

Sjöar håller man regelbundet uppe med sjötrösklar när dammar tas bort. Till skillnad mot dammarna kan all fauna passera obehindrat i en sjötröskel, och de behöver vare sig tillsyn eller regleras av människor. Sjötrösklar reglerar nivån utan risk för översvämningar, vilket inte är fallet med dammar.

Lyckligtvis kommer ägare av kraftverk som producerar mindre än 10 GWh per år ha möjlighet att själva välja väg när de ska erhålla ersättning från Vattenkraftens Miljöfond. De kan behålla kraftverket med miljöanpassningar, eller avveckla det och ta bort dammen. Oavsett väg är ersättningsgrunderna desamma; 85 procent av kostnader för konsulter och entreprenörer och 95 procent av produktionsförlusten.

Väljer man då att ta bort kraftverket får man alltså en 95-procentig ersättning för den nedlagda produktionen i all framtid betald som ett engångsbelopp.

Älvräddarna är övertygade om att en majoritet av ägarna av de allra minsta kraftverken (drygt tusen med en effekt som en mindre bilmotor och nedåt), som tillsammans producerar extremt lite el, kommer att välja avvecklingsalternativet.

Det som talar för det är tre saker: De flesta har inte samma inställning till kraftverken som debattörerna. De är oftast en bra bit över medelålder och de slipper dammansvar, dammunderhåll, driftsproblem och en massa andra besvärligheter.

Vi kommer att erbjuda extra ersättning så att de vid avveckling kan få 100 procent av kostnader och framtida intäkter ersatta. Som bonus får de dessutom en bättre och mer livgivande miljö med återställda ekosystemfunktioner.

Christer Borg, 
Generalsekreterare Älvräddarnas Samorganisation

Älvräddarnas Samorganisation vill exempelvis se ett stopp för all ny utbyggnad av vattenkraft och att befintlig vattenkraft miljöanpassas med fiskvägar. Det skriver organisationen på sin hemsida.

Läs mer

Sjukvård

Hyrpersonal hoppar av – BB stänger två salar

Verksamhetschefen: ”Vi har klarat av situationen”.

Dricksvatten

Kommunen tar bort uppmaning att koka dricksvattnet

”Kontroller visar att dricksvattnet är fullt tjänligt och därmed inte längre behöver kokas. I och med det kan vattnet användas som vanligt igen.”

Djur och natur

Högsäsong på katthotellet

Under semestern är det många som letar kattvakt. På Tingsryds katthotell finns alla bekvämligheter för den pälsbeklädda i familjen.

Ledare

Politiskt ofog på SVT

Johansson ville inte debattera något. Han var tvärtom där på villkor att få slippa.

Ledare

Tig ej mer om Flam

Facebook behöver inte lämna någon förklaring till Flam utan kan kasta fram några standardiserade fraser om lämplighet.

Sommar

Rulla runt Åsnen på två hjul och få en fin naturupplevelse på köpet

Äppelodlingar, järnvägsspår, ängar, hagar och bokskogar. En cykeltur runt sjön Åsnen bjuder på vacker natur under sommarhalvåret.