Det är dags att utlysa nödläge för klimatet

Debatt Artikeln publicerades
Demonstranter i den globala kllimatstrejken ”Global strike for future” på Stortorget i Lund i mars i år. ”Runt om i världen har klimatstrejkare plakat där det står 'Ändra systemet – inte klimatet' och vi i Vänsterpartiet håller med dem”, skriver Robert Armblad, Maria Garmer och Johnny Werlöv.
Foto: Johan Nilsson/TT
Demonstranter i den globala kllimatstrejken ”Global strike for future” på Stortorget i Lund i mars i år. ”Runt om i världen har klimatstrejkare plakat där det står 'Ändra systemet – inte klimatet' och vi i Vänsterpartiet håller med dem”, skriver Robert Armblad, Maria Garmer och Johnny Werlöv.

Vi befinner oss i ett ekologiskt och socialt nödläge. Det anser Robert Armblad, Maria Garmer och Johnny Werlöv från Vänsterpartiet i Växjö.

Det finns ingen tid längre för undanflykter. Enligt FN:s ­klimatpanel har vi tio år på oss att ställa om för att klara klimatmålen. På bara några år måste vi drastiskt lägga om kursen. Därför är det nödvändigt att vi säger som det är, vi befinner oss i ett ekologiskt och socialt nödläge.

Storbritanniens parlament har enhälligt utropat nödläge för klimatet. Det har också parlamenten i Portugal, Kanada och nu senast ­Irland gjort. Ett snabbt växande antal kommuner har också utropat ­klimatnödläge, bland annat Paris, London, New York, Vancouver och Basel. I Sverige har vi i Vänsterpartiet krävt i riksdagen att såväl regering som riksdag utropar nationellt nödläge för klimatet. Vi har även röstat för ett medborgarförslag om att utropa klimatnödläge i Växjö kommun.

Vad innebär då att utlysa nödläge för klimatet? Det finns ingen färdig definition av vad ett nödläge är. Vanligtvis utropas det när det till ­exempel skett en naturkatastrof ­eller råder hot om krig. Det är upp till oss att definiera vad vi menar med ett klimatnödläge. Vi i Vänsterpartiet menar att vi befinner oss på väg mot ekologisk kollaps så för oss betyder klimatnödläge att klimatfrågan ska överordnas allt annat.

När det gäller att utlysa klimatnödläge i Växjö kommun så handlar det om:

Att drastiskt minska utsläppen från den kommunala verksamheten

• Offentliga satsningar på grön energi och avgiftsfri kollektivtrafik

• Främja återbruk och cirkulär ekonomi

• Stödja lokala initiativ för att tillsammans ställa om Växjö

Att utlysa klimatnödläge i riksdag och regering kan exempelvis betyda att ge alla myndigheter nya instruktioner; att de ska agera inom ramen för vår klimatlag och våra klimatmål. Samma sak med våra statliga bolag. Det skulle innebära en möjlighet att ompröva ett antal för klimatet felaktiga beslut exempelvis byggande av nya motorvägar, investeringar i ökat flygande eller möjligheten att dra tillbaka tillstånden till att bygga oljeraffinaderiet i Lysekil eller fossilgasterminalen i Göteborg.

Men att riksdag och regering agerar är inte nog. Runt om i världen har klimatstrejkare plakat där det står ”Ändra systemet – inte klimatet” och vi i Vänsterpartiet håller med dem. Om vi ska ha en chans att rädda klimatet så måste vårt ohållbara kapitalistiska system bytas ut till ett samhällssystem som utgår från social rättvisa och jordens ekologiska gränser. För faktum är att 100 företag i världen står för 71 procent av utsläppen. Det är hög tid att vända blicken in mot styrelserummen där de verkliga klimatskurkarna sitter och lägga om vår syn på vad som är god samhällsutveckling. Bort från synen att marknadsintressen är allas intressen och i stället samlas kring att samhället ska formas utifrån vad som är bäst för människor och natur.

Vi kan klara det om vi gör det tillsammans. Vi kan klara det om vi har en systemkritisk klimatomställning som dels gör det enkelt och billigt för vanligt folk att agera klimat­vänligt och dels svårt och dyrt för storföretagen att skita ner. Vi kan klara det om vi agerar utifrån insikten att det är det offentliga som måste gå före, att marknaden inte kommer lösa klimatkrisen.

Första steget är att erkänna att det råder ett nödläge för klimatet. Låt oss säga det. Låt oss agera därefter.

Robert Armblad (V)

Maria Garmer (V)

Johnny Werlöv (V)