GDPR Illustration

Ta del av vår integritetspolicy

Med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) har vi uppdaterat vår integritetspolicy så att det framgår vilka uppgifter vi samlar in från dig – och vad vi använder dem till. När du besöker våra webbplatser och appar samlar vi in uppgifter från dig för att förbättra din användarupplevelse. Det inkluderar även vilka annonser vi visar för dig.

Det behövs inte fler pekpinnar i vården

”Att spara på medarbetarna, öka kostnaden för patienterna eller att frångå tidigare beslut om akutsjukhus på två platser i länet är vi inte öppna för, varken nu eller framöver”, skriver Socialdemokraterna i hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Kronoberg.
Debatt • Publicerad 4 juni 2020
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Robert Olesen (S), Christina Bertilfeldt (S), Carl-Olof Bengtsson (S), Frida Christensen (S), Karl Paine (S), Ann-Charlotte Kakoulidou (S), David Svensk (S) och Ingrid Johansson (S) skriver om vården i Kronobergs län.
Robert Olesen (S), Christina Bertilfeldt (S), Carl-Olof Bengtsson (S), Frida Christensen (S), Karl Paine (S), Ann-Charlotte Kakoulidou (S), David Svensk (S) och Ingrid Johansson (S) skriver om vården i Kronobergs län.Foto: Bertil Ericson / TT

Nyligen fattade hälso- och sjukvårdsnämnden beslut om åtgärder för att skapa en ekonomi i balans. Det var inte första gången och situationen har, som alla förstår, inte förbättras av coronapandemin. 2019 landade det ekonomiska resultatet för hälso- och sjukvården på minus 124 miljoner. När 2020 inleddes var årsprognosen minus 64 miljoner. Redan efter årets två första månader konstaterades ett minus på 16 miljoner. Sen kom coronapandemin.

”Åtgärder för ekonomi i balans” är alltså ett återkommande ärende i hälso- och sjukvårdsnämnden. Hälso- och sjukvårdsdirektören har fått tre uppdrag kopplade till ärendet.

Det första: att vid kommande redovisningar av åtgärder för ekonomi i balans redogöra för kostnader, uteblivna intäkter och uppkommen vårdskuld som uppstått med anledning av coronapandemin.

Det andra: att presentera hur kostnader för hälso- och sjukvård fördelar sig och hur strukturer ser ut i jämförbara regioner.

Det tredje: ”att betona för verksamheten att uppdraget att vidta åtgärder för en ekonomi i balans kvarstår.”

Vad gäller de första två uppdragen är vi helt överens med det moderatledda styret. Vi måste noga följa vilka kostnader som uppstår med anledning av corona, inte minst för att regionen som regeringen lovat ska kunna återfå pengarna. Men negativa ekonomiska resultat präglar vår hälso- och sjukvård långt innan Corona gjorde entré. För att komma till bukt med det är det viktigt att vi ser över hur vi organiserar hälso- och sjukvården i Kronoberg, både strukturellt och kostnadsmässigt.

Trots att vi under flera år och olika färg på det politiska styret skjutit till hundratals miljoner (ja, det är sant) räcker inte pengarna. Köerna är fortfarande långa och medarbetarnas arbetsmiljö och arbetsvillkor fortfarande ansträngda. Vi behöver utvärdera de satsningar som gjorts. Detta lyfte vi socialdemokrater i en motion så sent som förra året, men fick tyvärr avslag av det moderatledda styret. Kanske tänker de om nu.

Det tredje uppdraget, att ”betona” tidigare beslutade sparåtgärder röstade vi nej till. Det kan tyckas småaktigt men i det utsatta läget hälso- och sjukvården befinner sig behövs verkligen inte fler pekpinnar. Våra medarbetare är väl medvetna om att ekonomin både före, under och efter coronapandemin är ansträngd. De märker det dagligen.

Undersköterskor, skötare och servicepersonal märker det när plånboken är tunnare på grund av borttagen ob-bonus. Även patienterna märker av regionens ansträngda ekonomi, bland annat genom höjda patientavgifter inom flera områden.

Vissa av ovan redovisade beslutade åtgärder är absolut både tänkvärda och nödvändiga. Borttagandet av ob-bonus för vissa grupper och den 271 procentiga höjningen av avgiften för hörapparater är däremot inte det. Vi socialdemokrater röstade ju som bekant nej till båda.

”Men vilka är era sparförslag?” är en rimlig fråga att ställa oss. Svaret: Vi socialdemokrater tror inte att spara på medarbetarna eller att kraftigt höja patientavgifterna är hållbara och långsiktiga lösningar på hälso- och sjukvårdens ekonomiska problem. Det kommer aldrig att leda till en ekonomi i balans men resulterar helt säkert i en mer ojämlik vård och ökade klassklyftor. Det är helt emot allt vi som parti och individer står för.

I stället behöver vi få en tydlig bild av hälso- och sjukvårdens organisation: Hur ser det ut i dag och hur vill vi att det ska se ut framöver? Vi måste också göra klart målet - vad vill vi uppnå och hur når vi dit?

Även vi inser att något måste göras åt ekonomin. Vi socialdemokrater är öppna för de flesta förslag. Men att spara på medarbetarna, öka kostnaden för patienterna eller att frångå tidigare beslut om akutsjukhus på två platser i länet är vi inte öppna för, varken nu eller framöver.

Socialdemokraterna i hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Kronoberg

Robert Olesen (S), Christina Bertilfeldt (S), Carl-Olof Bengtsson (S), Frida Christensen (S), Karl Paine (S), Ann-Charlotte Kakoulidou (S), David Svensk (S), Ingrid Johansson (S)