1. Avdelningararrow-down
  2. Orterarrow-down
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down

Det finns flera fördelar med ekologisk mat

Det är märkligt hur SD slår fast att ekologisk mat inte har någon nytta varken för klimatet eller hälsan, skriver Magnus P. Wåhlin (MP) i ett svar på Sverigedemokraternas Christer Svenssons debattartikel från den 14 augusti.

Just nu pågår en vetenskaplig diskussion om detta men SD anser sig veta bäst och slår fast vad som gäller. Huruvida ekologisk mat har en direkt eller indirekt nytta för klimatet återstår att se.

Det vi kan konstatera är att flera forskare vid SLU ser stora fördelar med ekologiskt jordbruk och att dessa metoder bör föras över till det konventionella jordbruket.

Ekologisk mat har nämligen flera andra fördelar. Exempelvis används inte konstgödsel som ju bland annat består av fosfor som är en ändlig resurs. Vi använder idag fosfor i en takt som inte är hållbar och Stockholm Resilience Institute med Johan Rockström i spetsen har visat att detta är en av de planetära gränser vi överskrider med råge och något måste göras.

ERBJUDANDE!

Allt innehåll på smp.se, appen MinSMP, e-tidning, sajterna minhockey.se, minboll.se och vxoweek.se. 3 månader för endast 3 kr! (ord pris 567 kr)

Ekologisk matproduktion använder inte heller gifter och vi ser nu hur våra pollinerare minskar i rask takt och detta kommer att få stora konsekvenser för matproduktionen framöver. Vi behöver våra pollinerare för att kunna äta. Flera forskningsrapporter pekar ut just kemiska bekämpningsmedel i jordbruket som en av orsakerna till pollinerardöden.

SD vill inte göra något åt denna problematik, det är märkligt. Särskilt märkligt är det i ljuset av att SD ofta talar sig varm för att bevara vårt sätt att leva. Är det något vi kan vara säkra på så är det att om ingenting görs kommer det sätt vi lever på nu inte vara möjligt i en nära framtid.

Låt oss istället göra vad vi kan för att bevara jordbrukslandskapet, dess jordar och använda fosfor förnuftigt så att vi har en rimlig matproduktion även i framtiden. Så vill MP arbeta och därför är det rimligt att den ekologiska produktionen ökar.

Till detta behövs tydlig styrning så att Sverige kan minska utsläppen från all matproduktion exempelvis genom en omställning av drivmedel för jordbruksmaskiner.

Riksdagen har beslutat om ett mål om minst 30 procent ekologisk jordbruksareal till 2030, detta tycker MP är ett bra mål och hoppas den siffran ska överskridas.

SD:s hårda kritik av KRAV där SD målar bilden av en organisation som egentligen bara är intresserade av att ge ett antal personer arbete. Det är svårt att förstå att KRAV:s medlemmar såsom Arla, Scan, ICA, KF, Lantmännen, LRF och Scandic hotels skulle ha detta för ögonen. Dessutom vet de flesta att arbete som miljökonsult inte är svårt att få då fler och fler kommuner, företag och organisationer vill vara en del av lösningen för en rimligare värld och ett bättre samhälle.

KRAV är en ekonomisk förening utan vinstsyfte som har att främja sina medlemmars intressen och öka den ekologiska matproduktionen och konsumtionen i Sverige. Det är bra att näringen är aktiv i omställningsarbetet.

KRAV och dess medlemmar för ingen kamp mot konventionella odlare som SD framställer det som utan beskriver fördelarna med ekologisk matproduktion. Diskussionen om detta pågår och det är som det ska i ett demokratiskt samhälle.

Jordbruket i världen är den näst största utsläpparen av växthusgaser och i Sverige den tredje största utsläpparen. Då inser vi i MP att något behöver göras.

Jordbruket behöver tydliga stöd för omställning och svensk matproduktion, som har så många fördelar, ska stödjas.

Vi i MP klarar att hålla fler bollar i luften samtidigt och ser ett stöd till både lokalt producerad mat och till det ekologiska som en väg att klara den utmaning vi står i. Kan vi på sikt få fler lokala producenter att dessutom producera ekologiskt är det bra för både människor och planeten.

Magnus P. Wåhlin (MP)

Magnus P. Wåhlin (MP) fortsätter debatten om ekologisk mat.
Foto: FREDRIK PERSSON / TT