1. Avdelningararrow-down
  2. Orterarrow-down
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down

Dra inte undan mattan för första linjens chefer

Regionerna står inför stora ekonomiska utmaningar och på många håll väntas nedskärningar. Det ställer extra krav på ett närvarande ledarskap som ser och bekräftar medarbetarna. Nu måste arbetsgivare här i Region Kronoberg se över chefers förutsättningar och arbetsvillkor. Det leder till bättre vård och service till patienter och medborgare.
Bra förutsättningar för chefers leder till bättre vård och service till patienter och medborgare, skriver Else-Marie Banner och Veronica Magnusson från fackförbundet Vision.
Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT

Redan idag har första linjens chefer inom regionen en mycket tuff arbetssituation. Uppdraget är komplext och det är inte ovanligt med upp emot 60 medarbetare per chef.

Vision ser hur våra chefsmedlemmar slits mellan ökade krav från ledningen och ett långtgående ansvar att jobba förebyggande för en god arbetsmiljö. Tre av fyra chefer anser att de prioriterar sina medarbetares arbetssituation på bekostnad av sin egen situation, enligt en Novus-undersökning som Vision och Unionen genomförde i våras.

Med ökade besparingskrav riskerar chefernas redan tuffa situation att förvärras ytterligare. Forskning visar att stora medarbetargrupper hänger samman med större arbetsbelastning, mer stress och minskad arbetstillfredsställelse. Det är därför nödvändigt att storleken på personalgrupperna minskar för skapa förutsättningar för ett närvarande ledarskap.

ERBJUDANDE!

Allt innehåll på smp.se, appen MinSMP, e-tidning, sajterna minhockey.se, minboll.se och vxoweek.se. 3 månader för endast 3 kr! (ord pris 567 kr)

Det är en viktig pusselbit för att både chefer och medarbetare ska må bra och kunna skapa jämlik vård, smidig kollektivtrafik, ett brett kulturutbud och god regional samhällsservice.

Första linjens chefer behöver också ha tillgång till nära och kvalificerade stödfunktioner. Det handlar till exempel om lättillgänglig support och teknikstöd i IT- och fastighetsfrågor och ett nära HR-stöd för arbetet med rekrytering, rehab-ärenden och administration.

En annan viktig fråga handlar om synen på chefsuppdraget. I regioner är det vanligt att chefsuppdrag erbjuds i form av tidsbegränsade förordnanden, ofta i syfte att öka rörligheten bland chefer. Men täta byten av chefer kan aldrig vara ett mål i sig utan gör snarare professionen mindre attraktiv.

Vision menar att verksamhetsnära chefer ska anställas på samma sätt som övriga medarbetare. Att vara chef är en egen profession som har betydelse för organisationen som helhet och påverkar medarbetarnas förutsättningar att leverera bra välfärdstjänster. Det är helt enkelt för viktigt för att vara på tidsbegränsat förordnande.

Vår uppmaning till arbetsgivare i Region Kronoberg är att se till de vinster som investeringar i ett närvarande ledarskap för med sig i form av förbättrad hälsa, större arbetsglädje och stabilare personalgrupper. Vision bidrar gärna i det arbetet.

Else-Marie Banner, ordförande Vision Region Kronoberg, Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision

Läs mer

Sjukvård

Hyrpersonal hoppar av – BB stänger två salar

Verksamhetschefen: ”Vi har klarat av situationen”.

Dricksvatten

Kommunen tar bort uppmaning att koka dricksvattnet

”Kontroller visar att dricksvattnet är fullt tjänligt och därmed inte längre behöver kokas. I och med det kan vattnet användas som vanligt igen.”

Djur och natur

Högsäsong på katthotellet

Under semestern är det många som letar kattvakt. På Tingsryds katthotell finns alla bekvämligheter för den pälsbeklädda i familjen.

Dagens Nyheters tävling ”Sommardikten”

Växjösonen Anyuru nominerad till Sveriges bästa sommarpoet

Nominerad för sitt verk där han skildrar Araby

Ledare

Politiskt ofog på SVT

Johansson ville inte debattera något. Han var tvärtom där på villkor att få slippa.

Ledare

Tig ej mer om Flam

Facebook behöver inte lämna någon förklaring till Flam utan kan kasta fram några standardiserade fraser om lämplighet.