Ekologiska odlingar gynnar vår miljö

Insändare Artikeln publicerades

En forskare från Chalmers har framfört att ekologiskt skulle leda till större utsläpp av växthusgaser än konventionellt konstgödslat jordbruk. Anledning skulle vara att ekologiskt kräver mer mark, som istället kunde ha planterats med skog.

Om jorden skall uppnå hållbarhet så är satsning på ekologisk odling och minskat köttätande enda vägen, anser Börje Svensson.
Foto: Emil Langvad/TT
Om jorden skall uppnå hållbarhet så är satsning på ekologisk odling och minskat köttätande enda vägen, anser Börje Svensson.

Chalmersforskaren har struntat i att ta med vad brytning av fosfor medför och vad framställning av bekämpningsmedel leder till i form av växtgasutsläpp.

Om vi äter upp de ekologiskt odlade bönorna/ärtorna och säden istället för ge till djuren för köttproduktion så får vi 90 procent mer föda till oss och minskar utsläppen med cirka 40 procent jämfört med att gå via kött, om man få tro SLU.

Däremot naturbeteskött är helt okej och naturbetesmark är i det närmaste lika bra som skogsmark. Vi borde äta mer insjöfisk, till exempel braxen, och då bara ta räntan, vilket också skulle göra våra insjöar friskare då vitfisk äter upp djurplankton och vitfisken bidrar därigenom till övergödning.

Enligt flera forskningsrapporter ger ekologisk odling i Afrika mer än konventionell odling och småbönder står därför den mesta matproduktionen. Ekologiska djurproducenter producerar dessutom det mesta av fodret själva, till skillnad från konventionella som importerar stora mängder av bland annat soja och på så sätt påstås leda till att 1 000 hektar regnskog försvinner varje år. Vad ger inte detta i växtgasutsläpp?

Nej, om jorden skall uppnå hållbarhet så är satsning på ekologisk odling och minskat köttätande enda vägen och dessutom bidrar det till mer biologisk mångfald. Vi kan själva bidra genom att i våra trädgårdar och våra kolonilotter ekologiskt odla potatis som ger fyra gånger mer mat per ytenhet än sädesslag enligt den danska filmen: Den fantastiska potatisen.

Börje Svensson