En logotyp med historik

Debatt Artikeln publicerades

Jag vill gärna ge beröm till Växjö kommun för deras nya logga med biskopen Sigfrid hållande sin biskopsstav i den ena handen och i den andra en kyrka som tecken på att det var han som lät bygga den första kyrkan.

Samtidigt vill jag berätta att Sigfrid var en av de två biskoparna, den andre hette Grimsey, som den norske stormannasonen Olav Haraldsson (som "blev" den helige Sankt Olof) hade med sig från England till Norge 1015. Olav hade planer på att bli kung i Norge och for därför som 15-åring till England eftersom han hade hört talas om fördelarna med att samarbeta med de mer och mer mäktiga biskoparna. Efter det att Olav hade blivit kung 1015 kristnade han tillsammans med "sina" biskopar först Norge sedan for Olav tillsammans med Sigfrid för att missionera i Sverige, bland annat här i Växjöområdet. De bör då ha lyckats övertyga en "tillräckligt" mäktig och förmögen "man" för att erhålla ännu mer makt och då kunna bygga en kyrka som Sigfrid sedan använde.

Sigfrid blev 1030 biskop för Skarastiftet efter det att han hade blivit vigd till biskop för Hamburg-Bremen-stiftet. Sigfrid dog troligen 1050 och blev också troligen begravd i ”sin” Växjökyrka.

Bengt Palm, "amatörhistoriker”