Annons

En rimlig debatt om Älmhults skola

Gusten Mårtensson (C) och Tomas Harrysson (C) menar att alliansen satsar pengar på skolan i Älmhult inför 2020 – vi menar att så inte är fallet. Det skriver Stefan Jönsson (S) och Eva Ballovarre (S).
Debatt • Publicerad 13 februari 2020
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Stefan Jönsson (S) och Eva Ballovarre (S) svarar på Gusten Mårtenssons (C) och Tomas Harryssons (C) debattartikel den 6 februari om skolan i Älmhult.Foto: Alexander Olivera/TT

2019 gjorde utbildningsnämnden ett stort underskott – verksamheten kostade mer än de pengar som fanns. Nu får nämnden lika mycket pengar som förra året, samtidigt som det är fler elever i verksamheten – det är ingen satsning.

Alliansen pratar ofta om att de är oroade över kostnadsutvecklingen i utbildningsnämnden. Vi menar att det viktiga är att titta på vad kostnadsutvecklingen beror på. i Älmhults fall är den största delen fler barn, högre lärarlöner och fler barn i särskolan. Detta är helt rimligt – detta ska få kosta pengar. När alliansen väljer att inte kompensera skolan för detta så blir resultatet fler barn per lärare, mindre tid per elev och sämre förutsättningar att klara av skolan.

Annons

I år genomförs besparingar och effektiviseringar inom Älmhults utbildningsnämnd på 23 miljoner kronor. Vissa saker är relevanta – vi ska ha en effektiv verksamhet – andra saker innebär en klar försämring för både barn och personal vilket på sikt blir dyrt för både individerna och för kommunen.

Alliansen i Älmhult har valt att spara genom att besluta att det ska vara fler barn per pedagog i förskolan. Allvarligt med tanke på hur sjukskrivningstalen inom verksamheten i dag ser ut. Allvarligt med tanke på det viktiga pedagogiska arbete som lägger grunden inför skolstart.

Alliansen i Älmhult har valt att spara bort våra skolbibliotekarier – märkligt med tanke på hur framför allt Centerpartiet gärna slåss för biblioteken och dess innehåll i andra sammanhang. Denna yrkeskår är viktig för Älmhults elever – enligt läroplanen för grundskolan och gymnasiet så ses skolbiblioteket som en pedagogisk funktion med uppdrag att verka för elevernas måluppfyllelse. Skolbibliotekarierna ska vara integrerade i undervisningen och inspirera till läslust och läsförståelse, undervisa i källkritik och lära våra ungdomar att söka information.

Gusten Mårtensson och Tomas Harrysson skriver att det är ”bara” 4,5 miljoner kronor som vi inte är överens om vilket inte stämmer. I den budget som vi lade fram i november lade vi betydligt mycket mer resurser till skolan – alliansens budget vann och uppgiften är nu att utgå från den. 4,5 miljoner kronor är mycket pengar och vi ser vilken effekt det blir när de tas bort från kommunens kärnverksamhet – våra tjänstepersoners konsekvensanalys talar tydligt.

Just nu pågår ett förändringsarbete i kommunen där målet är att bättre samarbete mellan nämnderna. Sätter vi in utbildningsnämndens internbudget i helheten så är det märkligt att alliansen väljer att prioritera miljonkostnader för tomma lokaler och fler centrala chefstjänster i andra nämnder, när skolan enligt oss socialdemokrater ska vara den högst prioriterade verksamheten.

Regeringen tillför nu pengar till Sveriges kommuner och regioner för att de ska användas i välfärden. Låt det bli så även i Älmhult – alliansen, ni har möjligheten – stoppa dessa besparingar som på sikt kommer bli dyrt för både Älmhults elever och Älmhults kommun.

Stefan Jönsson (S), andre vice ordförande i Utbildningsnämnden

Eva Ballovarre (S), oppositionsråd

Annons
Annons
Annons
Annons