Förslaget är ytterligare ett slag mot landsbygden

Insändare Artikeln publicerades

Nyligen gick det att läsa i Smålandsposten (4/11) att Länsstyrelsen i Kronoberg är kritisk till förslaget om reseavdrag för arbetsresor (klarsynt av dem).

Inte helt förvånande kunde man i samma artikel läsa att Växjö kommun tycker att det är ett bra förslag. Man kan även läsa att Anna Tenje (och jag kan förmoda flera andra politiker med henne) inte är medvetna om förslaget som de har ställt sig bakom i egenskap av Klimatkommun, och i stället säger sig inte vara helt positiv och komfortabel med detta? Man ställer sig alltså bakom ett förslag man inte har fullt ut granskat eller förstått?

Vad säger detta oss? Jo, att styrande politiker inte är medvetna om den verklighet som finns för större delen av alla som bor utanför tätort såväl i Kronobergs län som i Norrbotten och övriga delar av Sverige som faktiskt utgör den största ytan.

Förslaget som eventuellt ska börja gälla från 1 januari 2021 innebär i korthet att möjlighet till reseavdrag för pendling radikalt försämras och troligtvis kommer att få till följd att ännu färre familjer än idag väljer att bosätta sig på landsbygden, som betyder att landsbygden kommer att utarmas ännu mer vilket i sin tur innebär ytterligare försämring av all form av service och infrastruktur. Och detta sker i så fall alltså om endast 14 månader om förslaget går igenom!

Redan sedan tidigare hårt ansatta boende på landsbygden kommer att stå inför valet att lämna sitt hem och bosätta sig på annan ort eller sluta att arbeta med sådant som innebär pendling, vilket i praktiken är omöjligt eftersom inga företag väljer att starta sin verksamhet utanför stadsgränsen.

I praktiken är det omöjligt att sälja en bostad på landsbygden och sedan ha råd med en ny bostad i tätort eftersom landsbygdspolitiken inte gör det attraktivt att bo på landet och sjunkande bostadspriser till följd av det.

Miljönyttan med att försöka tvinga folk till kollektivtrafik är enligt forskare i princip obefintlig eftersom det inte finns tillräckligt utbyggda allmänna kommunikationsmedel, varken buss eller tåg eller flyg avgår från mindre orter. För att inte glömma tunnelbanan som de flesta av Sveriges politiker vill att vi ska utnyttja.

Varje person som bor i de regioner där det saknas allmänna kommunikationsmedel vet mycket väl att det inte under vår levnadstid kommer att ske någon förändring, snarare en förändring åt ännu mer negativt håll, det kostar ju att ha folk boende utanför tätorten?

Nej, det kommer endast att bli de som har råd med en lägenhet i städerna och ett sommarhus på ”landet”, det är ju trots allt så fint och trivsamt på landet på sommaren, men vem är så dum så att de vill bo där på vintern? Vi övriga är ju ett utdöende släkte?

Magnus Lo

Försämrad möjlighet till reseavdrag för pendling leder troligtvis till att färre väljer landsbygden, tror Magnus Lo.
Foto: FREDRIK SANDBERG / TT
Försämrad möjlighet till reseavdrag för pendling leder troligtvis till att färre väljer landsbygden, tror Magnus Lo.