Fossila bränslen måste fasas ut – och det snabbt

Insändare Artikeln publicerades

I rapporten Energiläget 2019, som ges ut av Energimyndigheten, ser man tydligt var vi använder fossila bränslen. Det är inte i elproduktion, där är vår el redan mörkgrön, utan i transporter. Det är på transporter vi måste fokusera. Annars silar vi mygg när elefanter tillåts promenera fritt.

Christine Tidåsen skriver att fossila bränslen måste fasas ut.
Foto: PONTUS LUNDAHL / TT
Christine Tidåsen skriver att fossila bränslen måste fasas ut.

Vi vet tack vare nationalekonomisk forskning att punktskatter är synnerligen effektiva att få folk och ändra sitt beteende.

Vi vet också att 50 procent av alla bilresor är under fem kilometer (Trafikverket). Vi vet att fossilfordons avgaser dödar 2 800 personer i Sverige årligen. Partiklar från exempelvis däck 200 till. Vedeldning 1000 - totalt, inklusive utsläpp från industrier här och i fjärran länder dör 7 600 svenskar årligen av luftföroreningar (studie från IVL Svenska Miljöinstitutet och Umeå universitet). Att jämföras med att 2019 dog 223 personer på våra vägar (Transportstyrelsen).

Ytterligare jämförelse - 5 200 personer dör årligen av rökning (Cancerfonden). Alltså 2 400 fler människor dör varje år av luftföroreningar än av rökning. Är det inte dags att fasa ut fossiltragiken? Den gör oss ju dessutom beroende av Putin & Co.

150 miljarder kronor årligen importerar vi råolja för. Sjukvårdens kostnader för luftföroreningar beräknas till 56 miljarder kronor. Koldioxidskatten drar in 23 miljarder. Det fossila bär inte sina kostnader alls. Det får istället vi alla vara med och betala via skatten.

Trafikverket menar att koldioxid åsamkar skada motsvarande 7 kronor per kilo koldioxid. En liter bensin släpper ut 2,33 kilo koldioxid. Det innebär 16 kronor och 21 öre i skada på miljön per liter bensin. Allt under en miljöskatt på 16,21 kronor per liter blir då en subvention till fossilbilburna. Vill vi verkligen ha det så?

Om de fossila bränslenas kostnader ska betalas vid pumpen och/eller via skattesedeln nu eller i framtiden behöver diskuteras. Men det fossila måste fasas ut och det fort för:

• Klimatets skull.

• Miljöns skull.

• Hälsans skull.

• Ekonomins skull.

• Och särskilt för framtidens skull.

Vi vill inte att kommande generationer ska behöva leva i ”hot house”.

Klimatkrisen är fullt möjlig att lösa om vi tänker moraliskt långsiktigt mer än kortsiktigt egoistiskt. Vi behöver en betydande avgift på kol. Gärna i en mörkgrön skatteväxling så vi även får en omfördelning från stad till landsbygd, från rik till fattig.

Är måhända en sådan växling som är bästa medicinen mot klyftorna i landet också.

Kanada har en modell Sverige kreativt kunde imitera. Det borde ge många röster om någon partiledare kunde förklara det pedagogiskt.

Christine Tidåsen, medlem i Bensinupproret 3.0