Furuby behöver en större gymnastiksal

Debatt Artikeln publicerades

Växjö kommun måste ta Furubys behov på allvar och bygga en ny gymnastiksal i tätorten. Det skriver Styrelsen för Furuby IF.

Furuby IF tycker det är dags att det byggs en ny sporthall.
Foto: Anders Wiklund/TT
Furuby IF tycker det är dags att det byggs en ny sporthall.

Tätorten Furuby belägen sydöst om Växjö är med sina knappt 400 invånare i allra högsta grad ett levande samhälle. Här finns förskola och skola för en barnskara som lyckligtvis bara blir större.

Furuby IF erbjuder idrottsaktiviteter för både barn och vuxna och föreningen har under de senaste åren sett ungdomsverksamheten växa.

Det värmer i hjärtat när vi på sommarhalvåret kan se barn i förskole- och skolålder spela boll och ha roligt med sina kompisar på Furuvallen.

Dessvärre är det endast på sommarhalvåret som vi kan erbjuda idrottsaktiviteter i byn, eftersom Furuby skolas gymnastiksal är så liten att den i praktiken inte går att använda för bollspel. Vi vet att den är trång även för andra föreningar som bedriver aktivitet där.

Gymnastiksalen byggdes år 1956 och är med sina 100 m2 sannolikt bland kommunens minsta. Det ökade elevantalet till trots har gymnastiksalen aldrig byggts ut.

För Furuby IF:s del betyder salens storlek att den inte kan nyttjas för aktiviteter som vi annars skulle kunna erbjuda Furubyborna.

Efter vintersäsongen 2017 insåg vi att vi var tvungna att förlägga inomhusträningen i fotboll för knattarna på annan ort, eftersom det är praktiskt omöjligt att hålla i en fotbollsträning för sjuåringar i den lilla salen.

Växjö kommun måste ta Furubys behov på allvar och bygga en ny gymnastiksal i tätorten. Med en större gymnastiksal kan vi inte bara erbjuda våra knattar vinteraktiviteter i byn, utan också utöka vår verksamhet. Vi kan också bespara miljön en del koldioxidutsläpp med färre bilresor till aktiviteter på vintern.

I Växjö kommuns landsbygdsprogram konstateras att ”Utvecklingen på landsbygden och förutsättningarna att bo och verka här ska tryggas så att hela kommunens samlade potential tas till vara”.

Det är en bra skrivelse, men också ord som förpliktigar. Furuby IF tar dagligen sitt ansvar genom att verka för att få barn och vuxna att idrotta på landsbygden. Nu är det dags att kommunen tar sitt.

Styrelsen för Furuby IF genom ordförande Stig-Göran Arthursson