1. Avdelningararrow-down
  2. Orterarrow-down
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down

Hållbar tillgänglighet i Växjö centrum

”Blågröna Växjö vill skapa goda förutsättningar för en bättre tillgänglighet för våra invånare och besökare till vår växande stad”, skriver Blågröna Växjö angående förslaget till ändringar i parkeringsavgifterna.
Blågröna Växjö skriver om parkeringsavgifterna i Växjö centrum.

Hållbara transporter har identifierats som en av Växjös särskilda utmaningar när det gäller Hållbara Växjö 2030, Växjös nyantagna hållbarhetsprogram. Men redan 2014 beslutade kommunfullmäktige om en transportplan för Växjö. För att nå målen i vår transportplan, där vi vill att fler som bor stadsnära och kan ska åka kollektivt och cykla eller gå, och för att hålla en hög tillgänglighet till centrum, så är reglering av taxorna och zonindelning ett viktigt styrmedel.

Blågröna Växjö vill skapa goda förutsättningar för en bättre tillgänglighet för våra invånare och besökare till vår växande stad. Genom att uppmuntra till en mer effektiv användning av de befintliga parkeringsytorna blir resultatet ett attraktivt centrum för flera. Framkomlighet för människor som går och cyklar prioriteras när vi gör förändringar i vår stadskärna.

Den översyn av regleringen som vi nu gör kommer att innebära oförändrad avgift i zon 1 (till exempel på Stortorget) men med förlängd avgiftstid till 21 mån-lör och gratis söndagar. I zon 2 (till exempel Spetsamossen och Norrtull) höjer vi taxan till 10 kr/tim (40 kr heldag) men oförändrad tidsreglering, det vill säga gratis på vardagar från klockan 18 och gratis lördagar och söndagar.

ERBJUDANDE!

Allt innehåll på smp.se, appen MinSMP, e-tidning, sajterna minhockey.se, minboll.se och vxoweek.se. 3 månader för endast 3 kr! (ord pris 567 kr)

Vi har varit lyhörda över behovet av flerdygnsparkering och skapar nu fler sådana platser på parkeringen bakom polishuset (kvarteret Fabriken) men möjlighet till 7-dygns på hela ytan. För att öka tillgänglighet för elfordon med laddbehov kommer kostnaden för att ställa bilen vid en laddplats vara 10 kr/timme utöver parkeringstaxa. På detta sätt undviker vi ytterligare en betallösning för elen.

Vi har också sett att fler och fler använder sig av p-appar vid betalning, enligt mätning så ligger det idag på så mycket som 50 procent. Även om det är så tycker vi det är viktigt att ha kvar möjligheten till kort och kontantbetalning, dock på färre platser.

Växjös stadskärna är en viktig plats för de som verkar och som besöker vår stad. Tillgänglighet till vår vackra stadskärna är därför angeläget för alla i en växande stad.

Sofia Stynsberg (M), Cheryl Jones Fur (MP), Andreas Lindström (M), Claes Bromander (C), Kaj-Mikael Petersson (KD), Susanna Röing (L)