1. Avdelningararrow-down
  2. Orterarrow-down
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down

Höjden av hyckleri

Socialdemokraterna Malin Lauber och Martin Edberg skrev den 18/7 att den moderatledda majoriteten i Växjö äventyrar parkförvaltningens arbete genom att konkurrensutsätta parkskötseln. "Vi värnar kvaliteten och väljer därför att lägga ut grönyteskötsel på entreprenad för att minska kostnaderna men inte verksamheten", svarar i dag moderaterna Anna Tenje och Sofia Stynsberg.
Smålandsposten skrev den 1 juni om trädgårdsmästarna Anna-Karin Andersson och Susanne Ivarsson som tillsammans med ett 40-tal andra fast anställda inom parken berörs av det blågröna styrets förslag att konkurrensutsätta grönyteskötseln.
Foto: Pontus Steneros

Svar till Malin Lauber (S) och Martin Edberg (S).

Växjö är en attraktiv kommun att bo och leva i. Vi har under lång tid arbetat med att höja attraktionskraften, värna våra gröna stråk trots en utbyggnad och förtätning av staden, öka antalet naturreservat och öka den biologiska mångfalden. Vi är stolta och glada över att vårt gemensamma arbete har genererat positiv placering på SKL:s jämförelse, plats 4, när det gäller invånarnas nöjdhet kring skötsel av parker. Det betyder att arbetet vi gör och som skötts av parkförvaltningen håller hög kvalitet. En kvalitet som vi inte har för avsikt att tumma på när vi lägger ut verksamheten på entreprenad. Att verksamheter sköts av en eller flera andra företagare betyder nämligen inte att verksamheten sköts sämre eller har sämre kvalitet. Men det innebär ofta att det kan skötas till en minskad kostnad för skattebetalarna. Vilket är angeläget eftersom hela kommunsverige nu står inför stora ekonomiska utmaningar och behöver få bästa möjliga utväxling för varje skattekrona så att välfärdens kärna kan värnas.

Men det är här som Malin Laubers och Martin Edbergs syn på företagare och företagande blir tydlig och där skiljelinjen mellan oss och dem är glasklar. S misstror i vanlig ordning företagare vilket vi bara kan beklaga eftersom det är skadlig för företagsklimatet i allmänhet och jobben i synnerhet i Växjö men som genomsyrar Socialdemokraternas syn på företagare i hela riket.

Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

ERBJUDANDE!

Allt innehåll på smp.se, appen MinSMP, e-tidning, sajterna minhockey.se, minboll.se och vxoweek.se. 3 månader för endast 3 kr! (ord pris 567 kr)

Men att vi har olika tilltro till företagare och dem som arbetar på dessa företag är egentligen inte den allvarliga delen i Malin och Martins artikel. Det är i stället höjden av hyckleri när det gäller Socialdemokraternas egna stora besparing de gör på tekniska förvaltningen. Den kvalitet som de lovordar och säger sig värna men som tekniska förvaltningen skulle ha extrema svårigheter att upprätthålla och fortsätta att leverera om S fick bestämma i Växjö. År efter år har S föreslagit nedskärningar och neddragningar på tekniska utan att ge en fingervisning om hur detta ska åstadkommas utan ambitionssänkningar och kvalitetsförsämringar som resultat. Att kommunens egna verksamheter kan effektiviseras och förbättras råder det ingen tvekan om men sannolikt inte till den besparing som S föreslår. Vi värnar kvaliteten och väljer därför att lägga ut grönyteskötsel på entreprenad för att minska kostnaderna men inte verksamheten.

Det är både spännande och roligt att värna om trivsel för våra kommuninvånare. Miljöer där alla åldrar kan njuta, träna och umgås har vi flera goda exempel på som till exempel Spetsamossen med sin parkourbana, trädäcket vid Växjösjön, lekplatsen Linnés värld, snart invigs stationsparken i Lammhult och våra vackra blommor i parker och urnor eller rabatter med mera runt i hela vår kommun.

Socialdemokraternas Malin Lauber och Marit Edberg ställer många frågor till majoriteten men inte med en enda mening förklarar man hur deras egen enorma budgetnedskärning ska genomföras och få för konsekvenser. Inga förslag på hur verksamheten ska spara, endast en stor ambitionssänkning.

Vi är seriösa och ser hur andra kommuner lyckas både bibehålla kvalitet och spara pengar men samtidigt bibehålla och utveckla verksamheten.

Vi är måna om skattebetalarnas pengar och vill även i fortsättningen att Växjö kommun ska vara en attraktiv kommun att leva och bo i.

Anna Tenje (M), ordförande Kommunstyrelsen

Sofia Stynsberg (M), ordförande Tekniska nämnden

Läs mer

Sjukvård

Hyrpersonal hoppar av – BB stänger två salar

Verksamhetschefen: ”Vi har klarat av situationen”.

Dricksvatten

Kommunen tar bort uppmaning att koka dricksvattnet

”Kontroller visar att dricksvattnet är fullt tjänligt och därmed inte längre behöver kokas. I och med det kan vattnet användas som vanligt igen.”

Djur och natur

Högsäsong på katthotellet

Under semestern är det många som letar kattvakt. På Tingsryds katthotell finns alla bekvämligheter för den pälsbeklädda i familjen.

Ledare

Politiskt ofog på SVT

Johansson ville inte debattera något. Han var tvärtom där på villkor att få slippa.

Älmhult

Bilen kedjades fast

När bilägaren kom ut ut för att hämta sitt fordon så var framhjulet fastkedjat.

Ledare

Tig ej mer om Flam

Facebook behöver inte lämna någon förklaring till Flam utan kan kasta fram några standardiserade fraser om lämplighet.