Annons

In med konsthall – ut med station

Nya kommunhuset vore en utmärkt lokalisering av konsthallen. I gällande ritningarna för plan tre finns en utställningshall. Den räcker dock inte till konsthall. Genom att flytta ner utställningshallen till entréplan och där samordna den med konsthallen skulle en attraktiv exponering av konst för medborgarna skapas.
Insändare • Publicerad 14 september 2019
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

I entréplan finns flera öppna ytor som kan användas. Ytan märkt utställningshall på plan tre behöver kommunkontoret då det endast inrättas 443 arbetsplatser för 600 verksamma.

Kommunhuset vid Norra Järnvägsgatan som nu byggs innebär en planerad samlokalisering av en myndighetsbyggnad med en järnvägs/busstation. En myndighetsbyggnad kan tidvis ha ”fiender” i form av medborgare som blivit eller anser sig ha blivit felaktigt behandlade/bemötta. Att i en myndighetsbyggnad ha ett stort okontrollerat flöde av personer känns som ett potentiellt problem.

Annons

Det finns såvitt vi känner till inget kommunkontor i landet som är samlokaliserat med ett stationshus. 12 miljoner kronor har avsatts för att ”förbättra säkerheten” i kommunhuset, men det kan knappast hindra den som vill från att föra in otrevligheter som exempelvis sprängämnen i entréplan.

Synergieffekter talar man om ibland, det vill säga flera goda ting som samverkar så att den sammanlagda nyttan blir större än de adderade bidragen. Det är svårt att se någon synergi i att samlokalisera kommunens administration med en knutpunkt för personresor.

Varken Växjö kommun eller Jernhusen har heller redovisat fördelar med samlokaliseringen. Den liksom uppstod ur intet. När frågor ställts till ledande politiker kring samlokaliseringen har medborgarna fått höra många vackra ord, men några vägande argument har varit svåra att uppfatta.

Under det stora tältet byggs just nu Växjös nya kommunhus.
Under det stora tältet byggs just nu Växjös nya kommunhus.Foto: Lars-Goran Rydqvist

Av gällande ritningar på kommunhuset framgår inte var Jernhusens väntsal ligger. Kommunens konsthall har mycket mer gemensamt med kommunens hus än med en väntsal för resande som ingen har koll på. Nyttja kommunens lokaler till det de är avsedda för, inte som genomgångslokaler för allmänheten.

När Klosterbrons ritningar görs om bör anslutning ske till torget framför gamla stationshuset. Passagen genom kommunhuset stängs av så att endast besökare till kommunkontor och konsthall tillåts tillträde. Receptionen arrangeras på entréplan som på nuvarande kommunkontor. Kommunen behöver hela nya kommunhuset för sina 600 verksamma.

Det borde gå lätt att omförhandla avtalet med Jernhusen som kan utnyttja befintligt stationshus. Det måste vara en fördel för Jernhusen att själv bestämma över säkerhet, nyttjande, ordning, renhållning, öppethållande mm.

Att Jernhusen betalar 45 miljoner för en väntsal och plats för några biljettautomater är svårbegripligt då Jernhusen har ett fint stationshus som mycket väl täcker dagens och framtidens behov.

När gamla stationshuset nyttjades fanns på bottenvåningen väntsal med två biljettluckor, in/ut-lämning av resgods, stinsexpedition och rum för växlingspersonal. På andra våningen satt hela trafikavdelningen.

Låt kommunhuset bli kommunhus (inklusive konsthall) och håll resandeströmmarna borta från kommunbyggnaden!

Gunnar Eikman, Stig Langner

Annons
Annons
Annons
Annons